KARKALÍK, Šimon a Jana RUDÁ. Malária, jej liečba a profylaxia. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc: Solen s.r.o., 2018, roč. 32, č. 2, s. 20-27. ISSN 1212-7973.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Malária, jej liečba a profylaxia
Název česky Malárie, její léčba a profylaxe
Název anglicky Malaria, its treatment and prophylaxis
Autoři KARKALÍK, Šimon (703 Slovensko, domácí) a Jana RUDÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc, Solen s.r.o. 2018, 1212-7973.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/18:00103461
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky malária; terapia; antimalariká; antimalarická chemoprofylaxia; indikácie; kontraindikácie
Klíčová slova anglicky malaria; therapy; antimalarial drugs; antimalarial chemoprophylaxis; indication; contraindication
Štítky EL OK, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 10. 10. 2018 11:35.
Anotace
Malária je závažné parazitárne ochorenie vyskytujúce sa prevažne v oblasti tropického pásma. Je spôsobené prebiehajúcimi fázami životného cyklu protozoí z rodu Plasmodium v hosťujúcom človeku. Medzi ľuďmi sa prenáša pomocou vektora – komára z rodu Anopheles. V Českej republike a aj v ostatných krajinách Európy je dnes iba importovanou nákazou, ktorú si postihnutí prinesú z ciest do endemických krajín. Bez potrebnej liečby môže byť malária až fatálna. Malária preto ostáva naďalej celosvetovým problémom. V posledných rokoch sa v úspešnej liečbe ochorenia začali presadzovať artemisinín a jeho deriváty, ktoré sú v kombinovaných preparátoch spolu s inými dlhšie pôsobiacimi antimalarikami pri liečbe nekomplikovaných infekcií spôsobených všetkými typmi parazitov veľmi účinné. Intravenózne podávaný artesunát je používaný aj pri liečbe závažných foriem. Chlorochín stále ostáva v určitých regiónoch významný pri liečení nekomplikovaných malárií spôsobených P. vivax, P. ovale, P. malariae a P. knowlesi a primachín sa používa na odstránenie hypnozoitov P. vivax a P. ovale. Významné postavenie v prevencii malárie má antimalarická chemoprofylaxia.
Anotace anglicky
Malaria is a severe parasitic disease primarily affecting the tropical zone. It is caused by the in-host life cycle phase’s developmentof protozoa from Plasmodium family. It is transmitted between humans by a vector – the mosquito from the family Anopheles. InCzech Republic as well as in other countries of Europe, it is only an imported infection that is brought here by travelers returningfrom endemic countries. Without the necessary treatment, malaria may be fatal, and therefore malaria stays a global problem. Inrecent years, artemisinin and its derivatives became prominent in successful treatment of the disease, delivered in combinationwith longer acting antimalarial drugs in the treatment of uncomplicated infections in all types of parasites with very successfulresults. Intravenously administered artesunat is also used in treatment of severe forms. Chloroquine remains important in someregions in the treatment of uncomplicated malaria caused by P. vivax, P. ovale and P. malariae, and P. knowlesi, and primachin forthe elimination of P. vivax and P. ovale hypnozoids. Antimalarial chemoprophylaxis carries significant contribution in preventionof malaria.
Návaznosti
MUNI/A/1132/2017, interní kód MUNázev: Behaviorální psychofarmakologie a farmakokinetika v preklinickém výzkumu léčiv
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 10. 2020 18:27