MAŇAS, Vladimír. Dějiny a konfesní proměny holešovské farnosti do poloviny 19. století. In Fišer, Zdeněk. Holešov. Město ve spirálách času. 2018. vyd. Brno: Město Holešov, 2018. s. 377-404. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 102. ISBN 978-80-7275-106-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dějiny a konfesní proměny holešovské farnosti do poloviny 19. století
Název anglicky History of the parish community in Holešov up to the 1850´
Autoři MAŇAS, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2018. vyd. Brno, Holešov. Město ve spirálách času, od s. 377-404, 28 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 102, 2018.
Nakladatel Město Holešov
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00104062
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7275-106-8
Klíčová slova česky raný novověk; dějiny farnosti; klérus; náboženská bratrstva; Jan Sarkandr; jezuité
Klíčová slova anglicky early modern period; history of the parish community; clergy; brotherhoods; Jan Sarkandr; jesuits
Štítky rivok
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 17. 4. 2019 15:38.
Anotace
Vůbec první souhrnné pojednání o starších dějinách holešovské farnosti ve vazbě na konfesní proměny a její duchovní správce, s přihlédnutím k předbělohorským dějinám Jednoty bratrské. V pobělohorské době jsou v kapitole podrobněji reflektovány osudy duchovních správců včetně Jana Sarkandra, tamní jezuitská misie, problematika náboženských bratrstev i poutnictví.
Anotace anglicky
First summary of the history of the Holešov parish in the period of early modern age (up to 1848). This chapter reflects confessional changes, rectors of the local parish (catholics, lutherans, again catholics) and seniors of the local Brethren Community. A closer look is devoted to the life and death of local priest Jan Sarkander and the mission of Jesuits in Holešov as well as to the activity of religious brotherhoods.
Návaznosti
MUNI/A/0907/2017, interní kód MUNázev: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část V.
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 9. 2021 00:39