SUCHÁČEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Ingrid ČEJKOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK. In PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE VŠ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A V ČESKU. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK
Název česky Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK
Název anglicky Introduction to and Evaluation of CERPEK's Educational Program
Autoři SUCHÁČEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Ingrid ČEJKOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ.
Vydání PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE VŠ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A V ČESKU, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Rektorát
Klíčová slova česky vysokoškolská pedagogika, CERPEK, rozvoj pedagogických kompetencí
Klíčová slova anglicky university pedagogy, CERPEK, proffesional development
Štítky CERPEK, další vzdělávání pedagogických pracovníků, Pedagogické kompetence, vysokoškolská pedagogika
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Jeffrey Alan Vanderziel, B.A., učo 37043. Změněno: 29. 10. 2018 14:25.
Anotace
V příspěvku „Predstavenie a vyhodnotenie vzdelávacieho programu CERPEK“ si kladleme tři hlavní cíle: a) představit inspirační zdroje k založení Centra rozvoje pedagogických kompetencí MUNI (CERPEK); b) představit současnou podobu a vývoj vzdělávacího programu „Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí“; c) představit ohlasy absolventů, SWOT analýzu CERPEK, plány pro rok 2019 a nabídky spolupráce na poli rozvoje pedagogických kompetencí. Těžiště příspěvku pro nás leží zejména ve třetím z cílů, přičemž náš příspěvek považujeme také za výkop diskuze o možnostech překonávání problémů, které jako vzdělavatelé vysokoškolských pedagogů potkáváme.
Anotace anglicky
In this presentation "Introduction to and Evaluation of CERPEK's Educational Program," three key points are addressed: a)the background leading to the establishment of Masaryk University's Pedagogical Competence Development Center (CERPEK), b) the current structure of CERPEK's educational program "Development of Pedagogical Competences for the University Classroom," and c) present feedback from the program's participants,a SWOT analysis of CERPEK and plans for the expansion of CERPEK's educational programs in 2019 and beyond. The focus of the presentation is in the latter point, with presentation considered as a starting point for a discussion on the challenges facing educators of university teachers.
Návaznosti
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418, interní kód MUNázev: Masarykova univerzita 4.0 (Akronym: MUNI 4.0)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
VytisknoutZobrazeno: 30. 10. 2020 03:00