TANDA, Stefan, Roman LIČBINSKÝ, Jitka HEGROVÁ, Jiří FAIMON a Walter GOESSLER. Arsenic speciation in aerosols of a respiratory therapeutic cave: A first approach to study arsenicals in ultrafine particles. Science of the Total Environment. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 651, FEB, s. 1839-1848. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.10.102.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Arsenic speciation in aerosols of a respiratory therapeutic cave: A first approach to study arsenicals in ultrafine particles
Název česky Speciace arzénu v aerosolech terapeutické jeskyně: První pokus studia arzénu v nanočásticích
Autoři TANDA, Stefan (40 Rakousko, garant), Roman LIČBINSKÝ (203 Česká republika, domácí), Jitka HEGROVÁ (203 Česká republika), Jiří FAIMON (203 Česká republika, domácí) a Walter GOESSLER (40 Rakousko).
Vydání Science of the Total Environment, Amsterdam, ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, 0048-9697.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full Text
Impakt faktor Impact factor: 6.551
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00108922
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.102
UT WoS 000450551600019
Klíčová slova česky vzdušné nanočástice; organické sloučeniny arzénu; částicová hmota; speciační analýza; ultrajemné částice
Klíčová slova anglicky Airborne nanoparticles; Organic arsenic compounds; Particulate matter; Speciation analysis; Ultrafine particles
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 11. 5. 2020 12:05.
Anotace
Arsenic is ubiquitous in the environment and of special concern due to its varying toxicity depending on the chemical form present. Less is known about arsenic in air, especially about organoarsenicals, their sources and fate. There is also a lack of knowledge regarding arsenic in airborne nanoparticles that are critical for understanding with respect to human health effects due to their size. Here we show results from an arsenic speciation analysis in size-resolved airborne particles with aerodynamic diameters down to 15nm. Analysis of aerosols from a respiratory therapeutic cave showed temporarily higher concentrations of trimethylarsine oxide than inorganic arsenic and substantial amounts of organoarsenicals, especially in smaller particles. Our method provides guidance for future studies investigating arsenicals in ultrafine particles and their health implications. Furthermore, the method developed can be used to widely monitor particle-bound organoarsenicals to fully understand the importance of As biovolatilization in the environment.
Anotace česky
Arzén je v životním prostředí všudypřítomný a nebezpečný díky jeho různým toxicitám v závislosti na přítomné chemické formě. Méně je známo o arzénu ve vzduchu, zejména o As-organických sloučeninách, jejich zdrojích a vývoji. Málo je také známo o arzénu ve vzdušných nanočásticích, vzhledem k jejich účinkům na lidské zdraví. Zde uvádíme výsledky analýzy arzénových speciací ve vzduchem přenášených částicích s aerodynamickým průměrem do 15nm. Analýza aerosolů z respirační terapeutické jeskyně ukázala dočasně vyšší koncentrace trimethylarzinoxidu než anorganického arsenu a významné množství dalších As-organických látek, zejména v případě menších částic. Naše metoda poskytuje návod pro budoucí studie zkoumající As-sloučeniny ve velmi jemných částicích. Navíc může být vyvinutá metoda využita ke studiu chování bio-arzénu v životním prostředí.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2021 13:51