SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Tomáš VODIČKA. Rozdíl v efektu silového a kombinovaného tréninku na vybrané parametry síly u seniorek. Kondičný tréning v roku 2018, DALI-BB, s.r.o., 2018, roč. 2018, s. 356-363.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozdíl v efektu silového a kombinovaného tréninku na vybrané parametry síly u seniorek
Název anglicky Effects difference of strength and combined training on selected strength parameters in tde elderly women
Autoři SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Tomáš VODIČKA.
Vydání Kondičný tréning v roku 2018, DALI-BB, s.r.o. 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky flexory kolenního kloubu, extenzory kolenního kloubu, senior, síla, stárnutí
Klíčová slova anglicky knee flexors, knee extensions, senior, strength, aging
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D., učo 102394. Změněno: 1. 12. 2018 13:42.
Anotace
V předložené studii jsme chtěli porovnat efekt dvou různých typů tréninků na vybrané silové parametry u seniorské populace žen. Zajímala nás síla flexorů a extenzorů kolenního kloubu, tak jejich vzájemný poměr. Provedli jsme osmitýdenní intervenční tréninkový program. Studie zahrnovala 30 žen (průměrný věk 68,5 let). Ženy byly rozděleny do dvou skupin, sílové a kombinované. Diagnostika sledovaných parametrů proběhla před zahájením intervenčního programu a po jeho ukončení. Sledovanými parametry efektu intervenčních programů byly: Izokinetická síla flexorů a extenzorů kolenního kloubu. Závěrem lze říci, že oba intervenční programy měly na zkoumané ženy pozitivní vliv, silový trénink byl mírně efektivnější. Z hlediska kloubní stability jsme zaznamenali lepší výsledek u silové skupiny u dominantní nohy. U kombinované skupiny se zmenšily rozdíly mezi extenzory obou nohou a flexory obou nohou.
Anotace anglicky
In the presented study, we wanted to compare the effect of two different types of training on the selected strength parameters in the senior female population. We were interested in the strength of knee flexors and extensions, as well as their mutual relationship. We conducted 8 - week intervention training program in elderly women. The study involved 30 women (mean age 68,5 yr). They were divided into two groups, strength and combined. The diagnosis of the monitored parameters took place before and after the end of the intervention program. The observed parameters of the effect of intervention programs were: isokinetic strength of knee flexors and extensions. In conclusion, both intervention programs had a positive effect on the examined women, strength training was slightly more effective. From a point of view of joint stability, we have seen a better result in the strength group of the dominant leg. The combined group reduced the differences between right and left leg extensors and right and left leg flexors.
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2020 19:13