KRAJTL, Ondřej a Lenka LEE. Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti. In Umenie, estetika, politika, 24. - 26. 10. 2018, Bratislava. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti
Název anglicky Minor Revolutions : street art and everyday aesthetics
Autoři KRAJTL, Ondřej (203 Česko, garant, domácí) a Lenka LEE (203 Česko, domácí).
Vydání Umenie, estetika, politika, 24. - 26. 10. 2018, Bratislava, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60500 6.5 Other Humanities and the Arts
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Webové stránky konference
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00104873
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky TIMO; streetart; veřejný prostor; radikalita
Klíčová slova anglicky TIMO; streetart; public space; radicality
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 15. 2. 2019 10:53.
Anotace
Řada esejistů i teoretiků umění a kultury naznačuje, že žijeme v časech jakési strnulosti, v níž lze jen obtížně překračovat neviditelnou bariéru, která formuje kulturní produkci, organizaci práce i naše myšlení a jednání. V této situaci se podle Briana Holmese vynořuje estetika krize, která odráží procesy společenské změny a ohlašuje paradigmatický posun. Díla brněnského streetartisty TIMA lze chápat v tomto kontextu jako zachycení těchto procesů. Na vybraných a dochovaných příkladech efemérní TIMOvy tvorby můžeme sledovat, jak tento autor dosahuje vyvolání určité atmosféry, sady obrazů, rytmických sekvencí či konfliktů a nadějí, v nichž obratem k radikalitě vytváří nový prostor pro dialog jako pohyb k druhému. Drobné streetartové pokusy o dialog se tak mohou stát politickou revolucí v kulisách každodennosti.
Anotace anglicky
A number of essayists and theorists of the art and culture imply we are living in a period of a certain lethargy in which there is an invisible barrier shaping cultural production, organisation of work as well as our thinking and actions, which is hard to overcome. According to Brian Holmes, such a situation (of art in arrested democracies) produces aesthetics of crisis, reflecting the processes of social change and heralding a paradigmatic shift. In this context, the works of TIMO, a street artist from Brno, can be understood as capturing of these processes. On the selected and preserved examples of ephemeral TIMO’s works, we can observe how the author accomplishes to create a certain atmosphere, a set of images, rhythmical sequences or conflicts and hopes, in which, by turning to radicality, he provides new opportunities for dialogue as a movement to the other. Hence the minor street art attempts at a dialogue can become a political revolution against the background of everydayness.
Návaznosti
MUNI/A/0785/2017, interní kód MUNázev: Specifika uměleckého poznávání: strukturní analogie, semióza, víceznačnost (Akronym: SUP-SAAS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 18:30