EN

Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců

CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ a Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 330-337, 8 s. ISBN 978-80-8141-196-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců
Název česky Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců
Název anglicky Plyometric training in the preparation of sprinters and endurance athletes
Autoři CACEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš KALINA (203 Česká republika, domácí), Oldřich RACEK (203 Česká republika, domácí), Zuzana HLAVOŇOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tereza KRÁLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tereza HAMMEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jan ONDRÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Banská Bystrica, Kondičný tréning v roku 2018, od s. 330-337, 8 s. 2018.
Nakladatel Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport and fitness sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-8141-196-0
Klíčová slova česky plyometrický trénink; objem; intenzita; frekvence; specifičnost; doporučení
Klíčová slova anglicky Plyometric training; Volume; Intesity; Frequency; Specificity; Guidelines
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Králová, učo 364567. Změněno: 21. 12. 2018 13:27.
Anotace
V příspěvku se autoři zabývají východisky a aplikacemi plyometrického tréninku (PT) v rychlostních a vytrvalostních sportech. Na základě analýzy dostupných pramenů byl navržen algoritmus periodizace PT, který zahrnuje následující fáze: fixace technicky správných pohybových vzorů - vytvoření silové kapacity prostřednictvím excentrických a koncentrických maximálně silových intervencí - realizace plyometrie v nemaximální intenzitě - realizace plyometrie v maximální intenzitě - plyometrie realizovaná prostřednictvím specifických cvičení. Vyjma popsaného algoritmu doporučují autoři optimalizovat objem (50 - 220 odrazů maximální intenzity v tréninkové jednotce), intenzitu (liší se v jednotlivých fázích přípravy a ve vztahu ke zdatnosti a zkušenosti sportovců s PT) a frekvenci PT (2 - 4x/týden).
Anotace anglicky
In the review article, the authors present the bases and applications of plyometric training (PT) in speed and endurance sports. Based on the analysis of the available sources, the PT periodization algorithm was designed, which includes the following phases: learning technically correct movement patterns, creation of force capacity through maximal eccentric and concentric force interventions; realization of plyometric at a low intensity; realization of plyometric at maximum intensity; plyometric realized though specific exercises. Apart from the describe algorithm, the authors recommend the optimisation of the volume (50-220 repetitions of the maximum intensity in the training session), the intensity (varying between phases of preparation and the performance level and experience of athletes with PT) and PT frequency (2-4 training session per week).
Návaznosti
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418, interní kód MUNázev: Masarykova univerzita 4.0 (Akronym: MUNI 4.0)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 06:51

Další aplikace