VOJTOVÁ, Jarmila. Kam se ubírá český pravopis? In Přednášky a besedy z LI. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince, 2018. s. 310-318, 9 s. ISBN 978-80-210-8962-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kam se ubírá český pravopis?
Název česky Kam se ubírá český pravopis?
Název anglicky Where does the Czech orthography tend?
Autoři VOJTOVÁ, Jarmila.
Vydání Brno, Přednášky a besedy z LI. běhu Letní školy slovanských studií, od s. 310-318, 9 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8962-4
Klíčová slova česky český pravopis, jazyková kultura, vývojové tendence české kodifikace, současná čeština
Klíčová slova anglicky Czech orthography, cultivation of language, developmental tendencies of Czech codification, present-day Czech
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 11. 1. 2020 21:31.
Anotace
Příspěvek shrnuje vývoj českého pravopisu za posledních sto let a na tomto základě se zaměřuje na aktuální problémy ortografické normy a vývojové tendence kodifikace (např. na problematiku zápisu a adaptace přejatých slov, psaní velkých písmen, interpunkci ad). Vše je doloženo autentickými ukázkami pravopisných/jazykových nedostatků z různých typů textu.
Anotace anglicky
The contribution summarizes the development of Czech orthography during the previous one hundred years, focusing on this basis on current problems of orthographical norms and developmental tendencies of codification (e.g. on issues of writing and adaptation of loanwords, capitalization, punctuation etc.). Everything is supported by authentic examples of orthographical/language errors in various kinds of texts.
Návaznosti
MUNI/A/0862/2017, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2018
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 22:18