KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny - vokály a diftongy. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny - vokály a diftongy
Název anglicky Comparative Phonetics of Dutch and Czech - Vocals and Dipthongs
Autoři KOSTELECKÁ, Marta.
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Comparative phonetics; Czech; Dutch; Vocals; Diphthongs
Změnil Změnil: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D., učo 10978. Změněno: 7. 3. 2019 17:54.
Anotace
V přednášce jsem popsala vokalický systém nizozemštiny na pozadí češtiny a upozornila studenty na nejdůležitější problematické hlásky. Přednáška byla konána pro první ročník v rámci teoretického úvodu do fonetiky a fonologie nizozemštiny.
Anotace anglicky
In the lecture, I described the vocal system of Dutch on the background of Czech and drew students to the most important problematic sounds. The lecture was held for the first year students of the theoretical introduction to phonetics and phonology of Dutch.
VytisknoutZobrazeno: 9. 3. 2021 00:27