HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. One health behaviour or many health-related behaviors? Psychology Research and Behavior Management, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 23-30. ISSN 1179-1578. doi:10.2147/PRBM.S173692.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název One health behaviour or many health-related behaviors?
Název česky Jedno chování vztahující se ke zdraví nebo mnoho chování?
Autoři HAVIGEROVÁ, Jana Marie (203 Česká republika, garant, domácí), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Iva BUREŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychology Research and Behavior Management, 2018, 1179-1578.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Psychology
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.840
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00101524
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.2147/PRBM.S173692
UT WoS 000454452700001
Klíčová slova česky chování vztahující se ke zdraví; model; latentní faktorová analýza
Klíčová slova anglicky health behavior; model; latent variable analysis
Štítky health-related behaviour, latent factor analysis, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vojtěch Juřík, učo 372092. Změněno: 25. 4. 2019 00:51.
Anotace
Objective: Of the many existing health models, models of health behavior are considered optimal for research and application as they focus on concrete forms of behavior that support, maintain, or undermine one’s health, and they accentuate the individual as the initiator of this behavior. Research in this area follows a broad range of concrete partial manifestations of health behavior. Is it necessary to differentiate between various types of health behavior or could these partial manifestations be combined under one common scale? Methods: Data acquisition tool: Health-Related Behavior Scale (HRBS, 42 items). Data processing methods: principal component analysis (the internal structure of HRBS), confirmatory factor analysis (the latent factor structure of four tested models). Sample: N=1,664 adult respondents. Results: The HRBS described ten areas of health-related behavior (ten extracted factors). All tested models of latent structure showed almost identical mathematical and statistical values of the model. Conclusion: Health-related behavior includes a set of partial behaviors (behavior related to nutrition, addictive substances, movement, and physical exercises). An unambiguous latent factor structure has not been revealed. An open question remains whether there is one latent factor behind all health-related behaviors or whether there are multiple latent factors. The use of one or the other model should be deduced from the underlying theory and research objectives. To find a reliable model of health behavior, it is necessary to include moderators and mediators such as personality, attitude, or economic status.
Anotace česky
Z mnoha existujících modelů zdraví považujeme behaviorální model jako optimální model pro výzkum i aplikaci, neboť zaměřuje pozornost na konkrétní formy chování, které posilují, udržují nebo podkopávají jedincovo zdraví a neboť akcentuje jedince jakožto iniciátora tohoto chování, což posiluje význam psychologického a edukačnho působení na jedince a možnosti jeho ovlivnění. Výzkumy z oblasti health behavior sledují velmi širokou paletu mnoha konkrétních dílčích projevů health behavior. Lze tyto dílčí projevy sloučit do jedné společné škály nebo je třeba odlišovat různé druhy health behavior? V tomto příspěvku jsou analyzována data získaná na souboru n=1664 dospělých respondentů prostřednictvím Škály chování souvisejícícho se zdravím (Dosedlová, Klimusová, & Slováčková, 2013). Výsledky faktorové analýzy ukazují, že chování související se zdravím není jednolitý celek, nýbrž operujeme se souborem dílčích chování (účelné je například rozlišovat stravovací návyky či chování související s užíváním návykových látek). Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda v pozadí health-related behaviors stojí jeden latentní factor či za různými druhy chování stojí v pozadí různé latentní faktory. V této studii byly ověřovány čtyři různé modely (unifaktoriální model, dvoufaktoriální teoreticky odvozený model, třífaktoriální teoreticky odvozený model a model třífaktoriální odvozený statisticky). Výsledné modely jsou z matematicko.statistického hlediska srovnatelné - žádný z analyzovaných modelů neposkytuje významně lepší ani významně horší hodnoty modelu jako celku. Pro zodpovězení druhé otázky proto bude patrně třeba vytvářet složitější modely, které budou zahrnovat I působení mediátorů a moderátorů na jednotlivé druhy health behaviors.
Návaznosti
GA13-19808S, projekt VaVNázev: Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2019 09:43