LOSKOTOVÁ, Barbora, Michal STRAKA a Petr PAŘIL. Sediment characteristics influence benthic macroinvertebrate vertical migrations and survival under experimental water loss conditions. Fundamental and Applied Limnology. Stuttgart, Germany: Verlagsbuchhandlung, 2019, roč. 193, č. 1, s. 39-49. ISSN 1863-9135. doi:10.1127/fal/2019/1138.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sediment characteristics influence benthic macroinvertebrate vertical migrations and survival under experimental water loss conditions
Autoři LOSKOTOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí), Michal STRAKA (203 Česká republika, domácí) a Petr PAŘIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Fundamental and Applied Limnology, Stuttgart, Germany, Verlagsbuchhandlung, 2019, 1863-9135.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10617 Marine biology, freshwater biology, limnology
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full Text
Impakt faktor Impact factor: 0.876
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00108997
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1127/fal/2019/1138
UT WoS 000483100900003
Klíčová slova anglicky macrozoobenthos; drying; streambed; porosity; moisture; substrate water content; refugia
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 13. 3. 2020 11:03.
Anotace
Subsurface riverine sediments can provide instream refugia for benthic macroinvertebrates during drying events in intermittent streams. The permeability of sediments may strongly influence the ability of fauna to migrate vertically through benthic and subsurface substrates. We examined the vertical movement of four common taxa with different levels of mobility (Gammarus fossarum, Ephemera danica, Pisidium spp. and Tubificinae spp.) in a laboratory experiment using substrates composed of three different grain sizes (2 7 mm, 7-10 mm and 20-32 mm). Experimental substrates were placed in perforated mesocosms so that the deeper layers of the substrate remained saturated while the upper layers were subject to gradual drying. The mesocosms were inspected on five occasions over 32 days to determine the number of live specimens. We hypothesized that substrates comprising smaller particles (with smaller interstitial spaces) would be more difficult for macroinvertebrates to move through than substrates with larger interstices. We observed significant differences in the vertical distribution among substrate types for all taxa. We also hypothesized that the deeper saturated sediment layer would facilitate higher survival rates than the upper layers with reduced moisture content. The results indicated the substrate moisture content had a significant effect on the survival of G. fossarum and E. danica, but the effect was less clear for Pisidium spp. and Tubificinae spp. Our study demonstrates that sediment characteristics influence the availability of stream bed refugia for benthic macroinvertebrates and that its use depends on taxon specific abilities to access subsurface habitats.
Návaznosti
LTC17017, projekt VaVNázev: Validace bioindikačních metod jako nástrojů pro udržitelný management středoevropských vysychavých toků a přenos těchto metod do praxe (Akronym: InterStreaM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Validace bioindikačních metod jako nástrojů pro udržitelný management středoevropských vysychavých toků a přenos těchto metod do praxe, INTER-COST
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2022 17:50