MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Jak učitelé a studenti učitelství monitorují práci ve dvojicích v hodinách angličtiny? Pohled eye-trackingu. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak učitelé a studenti učitelství monitorují práci ve dvojicích v hodinách angličtiny? Pohled eye-trackingu
Název anglicky How (student) teachers monitor pairwork in English lessons? Insights from eye-tracking
Autoři MINAŘÍKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana ŠMIDEKOVÁ (703 Slovensko, domácí) a Miroslav JANÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Konference České asociace pedagogického výzkumu, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00101588
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky profesní vidění;eye-tracking;výuka angličtiny
Klíčová slova anglicky professional vision;eye-tracking;English language teaching
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Šmideková, učo 341797. Změněno: 29. 9. 2019 22:05.
Anotace
Studie si klade za cíl prozkoumat profesní vidění učitelů anglického jazyka pomocí metody eye-trackingu, a to konkrétně během práce ve dvojicích/skupinách. Práce učitele se třídou je náročná na pozornost – výukové situace jsou charakterizovány svou simultánností, multidimenzionálností, nepředvídatelností a aktuálností (nelze je zastavit a ze situace vystoupit; srov. Doyle, 1977). Učitelé musí věnovat pozornost mnoha aspektům výuky najednou (žáci, činnost učitele, učebnice, prostředí atd.). To, co vnímají a co vidí, informuje jejich rozhodovací procesy a přímo ovlivňuje jejich činnost. Proto je nutné pochopit, jak učitelé (především zkušení učitelé) monitorují situace ve třídě, jak získávají informace o tom, co se ve třídě děje, a jak získané informace interpretují. Tyto procesy, často označované jako profesní vidění (např. Sherin, 2007), jsou dlouhodobě zkoumány u učitelů různých předmětů, převážně však učitelů matematiky a přírodních věd (Sherin, 2007). V poslední době je za tímto účelem využívána metoda eye-trackingu – sledování očních pohybů (a tedy zaměření vizuální pozornosti; srov. např. van den Bogert et al., 2014).Byly provedeny rozhovory se studenty učitelství AJ (n=10) a zkušenými učiteli AJ s praxí nad 5 let (n=10) nad videozáznamy z výuky AJ. V průběhu sledování byly zaznamenávány oční pohyby respondentů. Data byla sbírána pomocí zařízení SMI RED250MOBILE a analyzována v softwaru BeGaze. Videosekvence byla rozdělena do tzv. oblastí zájmu (areas of interest). Poté bylo zjišťováno, jak často a jak dlouho věnovali respondenti jednotlivým oblastem pozornost. Získané údaje jsou dále zpracovány běžnými statistickými metodami (porovnání dvou skupin – studenti učitelství a zkušení učitelé). V tomto příspěvku budou diskutovány pouze výsledky vztahující se k videosekvencím, které ukazovaly práci žáků ve dvojicích nebo skupinách (dvě videosekvence). Získaná data jsou v současné době analyzována. Výsledky nám pomohou pochopit principy věnování pozornosti ve výuce při práci ve dvojicích/skupinách. Předchozí výzkumy ukazují na „bílá místa“ – oblasti, kterým začínající učitelé věnují méně pozornosti, ale které nesou důležité informace pro monitorování situace (např. Wolff et al., 2016). Naše výsledky mohou tento fenomén specifikovat pro učitele AJ a práci ve dvojicích/skupinách.
Anotace anglicky
The study aims to investigate how English as a foreign language (student) teachers monitor pairwork. It is part of a broader study on EFL teachers’ professional vision. 10 student teachers and 10 experienced teachers watched video sequences from EFL lessons. Their eye movements were monitored using SMI RED250MOBILE. The gathered data were analysed using BeGaze software. We looked at the number and duration of fixation in selected areas of interest and compared the data for the student teachers and experienced teachers. Results will be available at the time of presentation. They will shed light on how teachers cope with the increased demands when it comes to monitoring pairwork in EFL lessons.
Návaznosti
GA17-15467S, projekt VaVNázev: Profesní vidění učitelů anglického jazyka v/po akci v komunikačních aktivitách perspektivou eye trackingu
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 4. 2021 07:52