JANÍKOVÁ, Marcela and Jiří SLIACKY. Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů (Determinants of Expert Teaching in Physical Education from the Teachers’ Point of View). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, 12/2018, No 2, p. 136-146. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2018-2-13.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů
Name in Czech Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů
Name (in English) Determinants of Expert Teaching in Physical Education from the Teachers’ Point of View
Authors JANÍKOVÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří SLIACKY (203 Czech Republic).
Edition Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2018, 1802-7679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/18:00106113
Organization unit Faculty of Sports Studies
Doi http://dx.doi.org/10.5817/StS2018-2-13
Keywords (in Czech) učitelé tělesné výchovy; tělesná výchova; expertnost; expertní výkon; determinanty expertního výkonu; Q-metodologie
Keywords in English physical education teacher; physical education; expertise; expert teaching; determinants of expert teaching; Q methodology
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D., učo 22233. Changed: 7. 2. 2019 21:45.
Abstract
V příspěvku pojednáváme o determinantách expertního (vynikajícího) výkonu v tělesné výchově tak, jak je subjektivně vnímají učitelé-experti. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký význam přikládají učitelé-experti jednotlivým determinantám profesního výkonu v tělesné výchově. Výzkumný vzorek tvořilo pět učitelů-expertů tělesné výchovy (tři ženy a dva muži) působících na brněnských základních školách, kteří pomocí Q-metodologie třídili determinanty expertního výkonu. Ukázalo se, že za nej-významnější determinantu expertního výkonu v tělesné výchově považují zkoumaní učitelé-experti organizační schopnosti učitele, schopnost improvizace, učitelovy zkušenosti, schopnost motivovat a zaujetí pro výuku tělesné výchovy. Naopak mezi determinanty s nejmenším významem pro expertní výkon zařadili učitelovu vlastní ukázku, počet žáků, sportovní historii učitele tělesné výchovy, osobní meze a využívání metody „trestu“.
Abstract (in English)
In the paper, we deal with determinants of expert teaching in Physical Education from the expert-teach-ers’ point of view. Our research study aims at highlighting how expert-teachers perceive the importance of various determinants of expert teaching in Physical Education. The research sample includes five expert-teachers (three female and two male) from schools in Brno they sorted determinants of expert teaching in Physical Education using Q-methodology. It was shown, that the researched teachers per-ceived following determinants as most important for expert teaching in Physical Education: teachers’ organizational skills, teachers’ improvisational skills, teachers’ experiences, teachers’ skills to motivate pupils, and teachers’ commitment to the teaching profession. Contrary, following determinants was seen as not very important: teachers’ demonstrating of subject matter, the number of pupils, teachers’ “sport-history”, teachers’ subjectively perceived limits and teachers’ using of punishments.
Links
ROZV/20/FSpS/08/2015, interní kód MUName: Charakteristiky expertního výkonu učitele tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 7. 6. 2023 02:41