REICHSTÄTER, Jan. Germanofilie, germanománie a germánská studia : Pět století kontemplací nad starogermánskými mýty. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 2, s. 183-204. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Germanofilie, germanománie a germánská studia : Pět století kontemplací nad starogermánskými mýty
Název anglicky Germanophilia, Germanomania, and Germanic Studies : Five Centuries of Contemplations above Ancient Germanic Myths
Autoři REICHSTÄTER, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2018, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00106611
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Germanic religion; Germanic mythology; Norse mythology; Icelandic mythology; Edda; nationalism; Nazism; germanophilia; germanomania
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 18. 3. 2019 08:09.
Anotace
Příspěvek je věnován historickému přehledu studia germánských mytologií. Představuje nejvýznamnější badatele na tomto poli a dominantní přístupy k danému tématu v dílčích epochách výzkumu. Rovněž jsou zde nastíněny intelektuální trajektorie, na jejichž základě byly starogermánské mytologie či jiné kulturní elementy z tohoto prostředí ideologicky využity v rámci nacionalistických hnutí v dílčích germánských zemích.
Anotace anglicky
The article presents a historical overview of research into Germanic mythology. It introduces the most notable scholars and thinkers in this field, as well as the dominant approaches to the issue within various periods of the research. It also shows the intellectual trajectories, by which old Germanic cultures in general and Germanic mythologies in particular became an ideological matter for nationalistic movements within various Germanic countries.
Návaznosti
MUNI/A/0819/2017, interní kód MUNázev: Nové výzkumné metody v historické religionistice (Akronym: NOVYMHIR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2019 08:35