JÁGEROVÁ, Nora a Martin VRUBEL. Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 1, s. 76-87. ISSN 2585-7363.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom
Název anglicky Key Elements of the Social Interaction among a Person with Multiple Disabilities and his Interaction Partner
Autoři JÁGEROVÁ, Nora (703 Slovensko, domácí) a Martin VRUBEL (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, 2585-7363.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Webová adresa odkazující na text článku.
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kombinované postižení; interakce; inerakční partner; komunikace; přehledová studie
Klíčová slova anglicky multiple disabilities; interaction; interaction partner; communication; review
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., učo 214871. Změněno: 9. 4. 2019 12:29.
Anotace
Článok prezentuje výsledky prehľadovej štúdie, ktorá analyzuje 14 výskumných zahraničných štúdií nájdených v databázach EBSCO, SCOPUS a ERIH+ zaoberajúcich sa problematikou interakcie jednotlivcov s viacnásobným postihnutím a ich interakčných partnerov. Východiskom je analýza štúdií realizovaných v rokoch 2000 až 2016 s cieľom charakterizovania kľúčových prvkov sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s ťažkým viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom. Tými sú podľa analýzy výsledkov tézy citlivosti a vnímavosti, vzájomná pozornosť a regulácia, emocionalita a všetky ich dynamicky sa vyvíjajúce podkategorizácie. Prehľadová štúdia dopĺňa metodologické aspekty jednotlivých štúdií, reflektuje na problematiku terminologického vymedzenia základných komponentov a zároveň odporúča transdisciplinárnu spoluprácu v oblasti sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky.
Anotace anglicky
The article presents results of the literature review study dealing with the issue of the interaction of people with multiple disabilities and their interaction partners. The analysis of fortheen research studies, which were conducted within years 2000-2016, found in the databases EBSCO, SCOPUS and ERIH+, describes the key elements of the social interaction between people with severe multiple disabilities and their interaction partner. These are, according to the analysis of the results, sensibility and perception, reciprocal attention and regulation, emotionality and all dynamically evolving categorization. The overview study complements the methodological aspects of the individual studies, reflects on the issue of terminological definition of basic components and also recommends transdisciplinary cooperation on the field of social work and special education.
Návaznosti
MUNI/B/1188/2017, interní kód MUNázev: Nové strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu (Akronym: NoSSPeV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2020 08:13