FOŘT, Bohumil. Rané a současné: diskuze o realistickém vyprávění. Bohemica Olomucensia, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 10, č. 2, s. 62-73. ISSN 1803-876X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rané a současné: diskuze o realistickém vyprávění.
Název česky Rané a současné: diskuze o realistickém vyprávění.
Název anglicky Early, Contemporary, Recent: Discussions of Realist Narratives.
Autoři FOŘT, Bohumil (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bohemica Olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1803-876X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Literary theory
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky realismus; fikce; román; morálka; iluze reality
Klíčová slova anglicky realism; fiction; novel; morality; illusion of reality
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D., učo 7103. Změněno: 3. 5. 2019 16:59.
Anotace
Studia se zaměřuje na styčné plochy raných diskusí o realismu s moderním či nedávno minulým teoretickým uchopením tohoto fenoménu. Ukazuje, že ač terminologicky odlišné, přesto jsou oba diskursy pevně spojeny způsobem přemýšlení o realistické fikci.
Anotace anglicky
The study examines the overlapps of early discussions of realism with contemporary and recent literary theoretical grasp of the phenomeneon pf realistic fiction. It show, that in spite of the terminological differences of both discourses they seem to be firmly bound by particular ways of treating realist literary fiction.
Návaznosti
MUNI/A/0791/2017, interní kód MUNázev: Podpora výzkumu studentů na MU - obecná jazykovědy a baltistika 2018
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 8. 2019 15:38