SEHNÁLEK, David. Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky. : C.H.Beck, 2019. 208 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-741-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky
Název anglicky Specifics of the Interpretation of EU Law and its National Implications
Autoři SEHNÁLEK, David.
Vydání 208 s. Právní instituty, 2019.
Nakladatel C.H.Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-741-5
Klíčová slova česky Výklad; Effet utile; Metody a pravidla výklad; Jazykový výklad; Účelový výklad; Soudní dvůr EU; Právo EU; Funkční výklad; Evoluce v právu; Obrácená diskriminace
Klíčová slova anglicky Interpretation; Rules of Interpretation; Effet utile; Literal interpretation; Purposive interpretation; Court of Justice; EU law; Functional interpretation; Evolution in Law; Reverse discrimination
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., učo 13665. Změněno: 6. 7. 2019 10:06.
Anotace
Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na českou aplikační praxi a neméně často jsou zdůrazňována specifika výkladu práva Evropské unie, a to právě v kontrapozici k právu vnitrostátnímu, které je podle obecného pojetí tím, co zvláštní není, a tedy je „normální“. K dojmu zvláštnosti výkladu práva Evropské unie přispívá především to, že je toto právo směrodatně vykládáno Soudním dvorem EU. Publikace proto pečlivě analyzuje systémové postavení Soudního dvora EU v institucionální struktuře Evropské unie, jeho vazby a interakce s jinými mezinárodními soudy a s vrcholnými soudy členských států. Náležitá pozornost je dále věnována jednotlivým výkladovým metodám, včetně argumentace „effet utile“. Tyto metody jsou analyzovány v kontextu jejich pojetí v common law, v kontinentálním právu a v právu mezinárodním. Hlavním předmětem rozboru jsou četná rozhodnutí Soudního dvora EU. Závěrečná část práce je zaměřena na důsledky toho, jak s právem Evropské unie pracuje Soudní dvůr EU pro členské státy a vnitrostátní soudní a aplikační praxi. Pozornost je věnována především tzv. obrácené diskriminaci a dále evolučním procesům ve vnitrostátních právních řádech, které byly vyvolány jejich interakcemi způsobenými právem Evropské unie.
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 01:43