ARNOLD, Chris, Mojča JURIŠEVIČ, Bohumíra LAZAROVÁ and José Antonio LEÓN. Evidence in School Psychology : What counts? In European Congress of Psychology, 2-5 July 2019, Moscow, Russia. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evidence in School Psychology : What counts?
Name in Czech Doklady ve školní psychologii : Co se počítá?
Authors ARNOLD, Chris (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Mojča JURIŠEVIČ (705 Slovenia), Bohumíra LAZAROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and José Antonio LEÓN (724 Spain).
Edition European Congress of Psychology, 2-5 July 2019, Moscow, Russia, 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00110109
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) školní psychologie; doklady; praxe; výzkum
Keywords in English school psychology; evidences; practice; research
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Changed: 24/3/2020 09:14.
Abstract
Invited symposium consisted of the topics: use of the evidences in the school psychologists practice, a study on reading competence in adults with intellectual and developmental disability and preventative approach to reducing dropout rates – collecting the evidence.
Abstract (in Czech)
Zvané symposium obsahující tři diskusní témata: výzkum o využívání dokladů v praxi školních psychologů, data z výzkumu o čtenářských kompetencích u jedniců s mentálním deficitem a doklady o preventivních přístupech zaměřených na snížení předčasných odchodů ze studia.
Links
MUNI/A/1357/2018, interní kód MUName: Výzkum procesů učení: od formálního vzdělávání k informálnímu učení:
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 22/2/2024 16:19