HLADKÁ, Zdeňka. Soukromý dopis před 90 lety. In Petr Malčík, Petr Karlík. Svět podle Grepla. 1. vyd. Brno: Host, 2019. s. 45-59, 15 s. ISBN 978-80-7577-810-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soukromý dopis před 90 lety
Název česky Soukromý dopis před 90 lety
Název anglicky Private letters ninety years ago
Autoři HLADKÁ, Zdeňka.
Vydání 1. vyd. Brno, Svět podle Grepla, od s. 45-59, 15 s. 2019.
Nakladatel Host
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7577-810-9
Klíčová slova česky vývoj soukromého dopisu; korpusy soukromé korespondence; proměny epistolární etikety
Klíčová slova anglicky the development of private letters; corpora of private correspondence; changes of epistolary etiquette
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., učo 633. Změněno: 14. 8. 2019 13:26.
Anotace
Sonda do vývoje českého soukromého dopisu mapuje jeho proměny v posledních devadesáti letech (1929-2019), tj. během života jubilanta, jemuž je dedikován sborník. Materiálově se opírá o korpusové zpracování dopisů z archivu soukromé korespondence, který je od 90. let 20. století budován v Ústavu českého jazyka FF MU. Příspěvek se věnuje epistolární etiketě, dynamice lexika a gramatických prostředků užívaných v soukromé korespondenci a okrajově též aspektům pragmatickým. Výklad sleduje vždy nejprve stav soukromého dopisu ve 20. letech 20. století, srovnává ho se stavem předchozích desetiletí a následně v hlavních obrysech charakterizuje vývojové tendence až do současnosti. Dopisový materiál je konfrontován i se školními učebnicemi českého jazyka, které dokládají proměnlivost požadavků na epistolární etiketu v průběhu 20. století.
Anotace anglicky
A probe into the development of Czech private letters is mapping changes within the past ninety years (from 1929 to 2019), i.e. during the lifetime of the personality to whom this collection of papers is dedicated. The material is based on corpus processing of letters from the archive of private correspondence that has been built at the Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, since the 1990s. The contribution deals with issues of epistolary etiquette, of dynamism of vocabulary and of grammatical means of expression used in private correspondence and partly also with pragmatic aspects. The explanations always follow the situation in the 1920s, comparing it with the situation during the previous decades, and then provide characterization of main developmental tendencies to the present day. Letters used as the material basis are compared with school textbooks of Czech, which proves variability of requirements relating to epistolary etiquette during the 20th century.
VytisknoutZobrazeno: 22. 8. 2019 22:19