MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině
Autoři MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ.
Vydání 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno, 225 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-8699-9
Klíčová slova česky Jazyk pro specifické účely; Lékařská terminologie; Latina; Učebnice
Klíčová slova anglicky Language for Specific Purposes; Medical Terminology; Latin; Textbook
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 19. 7. 2019 10:23.
Anotace
Učební texty pro posluchače lékařství a zdravotnických věd uvádějí do latinské, popř. řeckolatinské terminologie daných oborů v magisterském i bakalářském studijním programu. Cílem příručky je poskytnout jazykový základ pro náležité porozumění odborným termínům, jakož i pro jejich formálně a věcně korektní používání. Mluvnický výklad se omezuje na elementární jevy bezprostředně navazující na potřeby medicínské terminologie, repertoár lexikálních jednotek je orientován na anatomii, vybrané klinické disciplíny a recepturní latinu.
Anotace anglicky
Learning materials for students of General Medicine, Dentistry, and other medical programs serve as an introduction to Latin and Greek terminology used in the fields concerned. The aim of the textbook is to provide linguistic background to understanding medical nomenclature and its proper usage. The grammar contained is limited to elementary rules that are closely linked with the principles of medical terminology. The selection of lexical items focuses on anatomy, several clinical disciplines, and Latin prescription terms.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2022 19:03