PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26529/cepsj.560.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later
Název česky Akceptace kurikulární reformy učiteli v ČR: deset let poté
Autoři PEŠKOVÁ, Karolína (203 Česká republika, garant, domácí), Michaela SPURNÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr KNECHT (203 Česká republika, domácí).
Vydání Center for Educational Policy Studies Journal, 2019, 1855-9719.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovinsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00107534
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.26529/cepsj.560
Klíčová slova česky kurikulární reforma; učitelé; postoje; akcptace; rezistence; kurikulární dokumenty
Klíčová slova anglicky curriculum reform; teachers’ attitudes; acceptance; resistance; curriculum documents
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 24. 3. 2020 11:45.
Anotace
Similarly to other Visegrád Group countries, the most recent curriculum reform in the Czech Republic brought substantial changes in the curriculum documents for schools. The purpose of this study is to investigate Czech primary and lower secondary teachers’ current attitudes towards curriculum reform. The results of a survey (n = 701) indicate that teachers have adopted rather negative attitudes. The acceptance of reform tends to increase among the teachers who use curriculum documents regularly and among the teachers with higher self-efficacy. In addition, teachers with system-centred/curriculum-oriented approaches are willing to accept the reform. There is no significant difference between teachers’ gender, their length of teaching experience, and their involvement in school management. Within the general frame of the Concern-Based Adoption Model (CBAM), the study draws on data from one country, but the implications for further educational development are potentially applicable across countries with similar educational policy backgrounds.
Anotace česky
Podobně jako v ostatních zemích V4 přinesla kurikulární reforma v ČR zásadní změny týkající se kurikulárních dokumentů. Cílem této studie je zjistit, jaké jsou postoje českých učitelů ZŠ k této reformě. Výsledky dotazníkového šetření (n = 701) poukazují na spíše negativní postoje učitelů. Akceptace má tendenci se zvyšovat u učitelů, kteří používají kurikulární dokumenty pravidelně, a u učitelů s vyšší mírou subjektivně vnímané zdatnosti. Neprokázal se statisticky významný rozdíl mezi učiteli s ohledem na pohlaví, délku učitelské praxe a post ve vedení školy. Studie sice staví na modelu CBAM použitého v kontextu ČR, implikace je však možné vztahovat i pro jiné země s podobným vzdělávacím kontextem.
Návaznosti
GA15-05122S, projekt VaVNázev: Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy
VytisknoutZobrazeno: 14. 6. 2024 02:11