HLAĎO, Petr, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 59-83. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition
Název česky Kariérová adaptabilita absolventů středních odborných škol a učilišť v období možného přechodu na trh práce
Autoři HLAĎO, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Bohumíra LAZAROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2019, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00107576
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-3
Klíčová slova česky kariérová adaptabilita; přechod ze školy na trh práce; graduates; vocational education and training
Klíčová slova anglicky career adaptability; school-to-work transition; absolventi; střední odborné vzdělávání
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 17. 3. 2020 12:06.
Anotace
The completion of vocational education and training (VET) and the subsequent school-to-work transition are important steps on the career pathway. The school-to-work transition is a long-term process with unclear boundaries involving a number of potentially difficult aspects. Psychological resources for successful school-to-work transitions are reflected in the multidimensional psychosocial construct of career adaptability. The goal of the present study was to examine the role of selected demographic and school-related variables in predicting career adaptability and four components of career adaptability (concern, control, curiosity, and confidence) among VET graduates. Participants in this study were 3,028 Czech students approximately 1–2 months before graduation from vocational education and training, aged from 18 to 26 years (M = 18.97, SD = 1.09). The 24-item Career Adapt-Abilities Scale was used to measure career adaptability. Results from multiple linear regression analyses found that five out of ten predictor variables positively predicted the career adaptability or career adaptability components. These variables were the gained paid work experience in the field of study, one-off or multiple use of career guidance services, male gender, tertiary education of the father, and the field of study completed with a school-leaving examination. The variables that did not statistically predict career adaptability were family structure, maternal education, grades (GPA), repetition of a grade, and change of the field of study. Implications for career guidance are discussed.
Anotace česky
Významný bod na kariérové cestě představuje ukončení střední školy a následný přechod do zaměstnání. Přechod ze školy na trh práce představuje dlouhodobý proces s řadou problémových aspektů. Psychologickými zdroji pro úspěšný přechod ze školy na trh práce je reflektován v multidimenzionálním psychosociálním konstruktu kariérové adaptability. Cílem této studie je zjistit roli vybraných demografických proměnných při predikci kariérové adaptability a čtyř komponent kariérové adaptability (zájem, kontrola, zvídavost a sebedůvěra) u absolventů středních odborných škol a učilišť. Výzkumu se zúčastnilo 3 028 českých studentů přibližně 1 až 2 měsíce před ukončením jejich odborného vzdělávání na středních školách. Respondenti byli ve věku od 18 do 26 let (M = 18,97; SD = 1,09). K měření kariérové adaptability byl použit mezinárodně uznávaný dotazník Career Adapt-Abilities Scale. Z výsledků plyne, že získaná placená pracovní zkušenost ve studovaném oboru, jednorázové nebo opakované využití služeb kariérového poradenství, mužské pohlaví, terciární vzdělání otce a studium maturitního oboru pozitivně predikuje kariérovou adaptabilitu absolventů nebo dílčí dimenze.
Návaznosti
GA18-07537S, projekt VaVNázev: Kariérová adaptabilita absolventů odborných vyšších sekundárních škol v období přechodu ze školy do práce
Investor: Grantová agentura ČR, Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 11:53