SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Karolína ŠPAČKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Petr KVĚTON. Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 271-278, 8 s. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients
Název česky Vybrané osobnostní charakteristiky a chování související se zdravím ve vztahu k pooperační adaptaci pacientů s chronickým kardiovaskulárním omenocněním
Autoři SLOVÁČKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Karolína ŠPAČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr KVĚTON (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Sofia, Bulgaria, Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, od s. 271-278, 8 s. 2019.
Nakladatel SWS International Sientific Conference on Social Sciences
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00110635
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-619-7408-93-5
ISSN 2682-9959
Doi http://dx.doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035
Klíčová slova česky chronické kardiovaskulární onemocnění; postoperační adaptace; osobnostní charakteristiky Big Five; chování související ze zdravím
Klíčová slova anglicky chronic cardiovascular disease; postoperative adaptation; personality traits Big Five; health-related behavior
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 29. 4. 2020 15:40.
Anotace
Patients suffering from cardiovascular diseases represent more than half of all patients hospitalized at internal wards of Czech hospitals. Some patients need surgical intervention and their follow-up recovery is affected by various psychosocial factors. The aim of this research was to examine the influence of Big Five personality traits and health-related behavior on postoperative adaptation, which was defined as length of postoperative hospitalization and postoperative quality of life. To explore these relationships, the BFI-10 personality inventory, the Health-Related Behavior Scale and the Duke Health Profile quality of life questionnaire were used. The research sample consisted of patients hospitalized in the Center of Cardiovascular and Transplant Surgery. Respondents completed the diagnostic methods during the preoperative period in the hospital. The questionnaires were sent to the respondents a second time six months after surgery. The influence of predictors was then examined using multiple linear regression analysis. Regular regimen and age appeared to be statistically significant predictors of postoperative hospitalization. Postoperative quality of life was influenced by neuroticism and physical activity. Other variables showed no statistically significant effect on postoperative adaptation.
Anotace česky
Pacienti s kardiovaskulárními onemocněními představují více než polovinu všech pacientů na interních odděleních českých nemocnic. U některých z nich je nutný operativní zákrok, jehož následnou rekonvalescenci ovlivňují i různé psychosociální faktory. Cílem této práce bylo zmapovat vliv osobnostních charakteristik dle Big Five a chování souvisejícího se zdravím na pooperační adaptaci, jejímž představitelem byla pooperační délka hospitalizace a pooperační kvalita života. K prozkoumání těchto vztahů bylo využito osobnostního inventáře BFI-10, Škály chování souvisejícího se zdravím a dotazníku kvality života Duke Health Profile. Výzkumný vzorek tvořili pacienti hospitalizovaní v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v nemocnici u svaté Anny. Zmíněné diagnostické metody byly respondenty vyplňovány v předoperačním období v nemocnici, poté byly respondentům opětovně zasílány půl roku po operativním zákroku. Pro určení faktorů ze Škály chování souvisejícího se zdravím bylo využito analýzy hlavních komponent. Výsledkem bylo extrahování šesti faktorů – zdravá strava-aktivně, zdravá strava-pasivně, fyzická aktivita, pravidelnost režimu, duševní hygiena a odpočinek. Vliv prediktorů byl dále zjišťován za pomocí vícenásobné lineární regresní analýzy. Jako statisticky významnými prediktory délky pooperační hospitalizace se jevily pravidelnost režimu a věk. Míru pooperační kvality života ovlivňoval neuroticismus a fyzická aktivita. Ostatní proměnné nevykazovaly na pooperační adaptaci statisticky významný vliv.
Návaznosti
MUNI/21/DOS/2019, interní kód MUNázev: Protektivní a rizikové faktory ovlivňující průběh pooperační adaptace pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním (Akronym: Kardio)
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty FF
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2020 12:44