Informační systém MU
BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ and Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
Authors BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ and Marie ZÍTKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 30300 3.3 Health sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW url epub
ISBN 978-80-210-9371-3
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) výzkum; eticko-právní aspekty; mentorink závěrečné práce; struktura závěrečné práce; bibliografické citace; formátování závěrečné práce; nedostatky závěrečné práce; prezentační dovednosti
Keywords in English research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
Tags epub_verze
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Changed: 12/9/2019 14:03.
Abstract
Multimediání elektronický výukový materiál  Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory si klade za cíl napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (ePub).
Abstract (in English)
The text with title "Methodology for processing the thesis" is a multimedia electronic education material [web side, script download Adobe Acrobat (PDF), and eBook reader (ePub)]. The aim of the publication is to help researchers orient themselves in the basic methodology of research and implementation of individual research steps. The chapters are chronologically sequenced in each phase of the research so as to allow easier passage through the process of research / thesis. The recommended standards and principles for the final work are reflected in the text.
Displayed: 12/6/2024 23:00