DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín)
Název anglicky Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Peter MILO (703 Slovensko, domácí), Tomáš TENCER (703 Slovensko, domácí), Michal VÁGNER (203 Česká republika, domácí) a Miroslav DEJMAL (203 Česká republika).
Vydání Archaeologia historica, Masarykova univerzita, 2019, 0231-5823.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00110887
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AH2019-1-12
Klíčová slova česky zaniklá středověká vesnice; dálkový průzkum Země; plužiny; geofyzikální prospekce; historické mapy
Klíčová slova anglicky deserted medieval village; remote sensing; deserted medieval fields; geophysical survey; historical maps
Štítky Archaeology, deserted medieval village, field prospection, geodetic survey, GIS, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 5. 3. 2020 11:30.
Anotace
V rámci společného botanicko-archeologického projektu Masarykovy university, který se zabýval dopadem pravěkého osídlení na vznik a udržení luk v Karpatech, se podařilo analýzou dat digitálního výškopisu České republiky identifikovat v NPR Čertoryje systémy vyvýšených liniových útvarů, které byly interpretovány jako pozůstatky mezí – polních systémů neznámého stáří. V jejich těsné blízkosti se nachází zaniklá středověká vesnice Vojšice, kde byl proveden geofyzikální průzkum. Ten v těchto místech odhalil koncentrace anomálií, které byly interpretovány jako pozůstatky několika usedlostí. Jejich umístění koreluje jak s nově zjištěnými mezemi, tak i s parcelací zachycenou na historických mapách.
Anotace anglicky
The joint botanical-archaeological project of Masaryk University, Brno focused on the impact of prehistoric settlement on the origination and sustenance of meadows in the Carpathians, where systems of elevated line formations interpreted as the remains of balks, field systems of unknown age, were identified in the Čertoryje Nature Reserve, through the analysis of data of the digital altimetry of the Czech Republic. The geophysical survey was conducted on the site of the deserted medieval village of Vojšice, once situated in close proximity of these systems. The survey revealed a concentration of anomalies which were interpreted as the remains of several homesteads. Their location correlates both with the newly disclosed balks and the plot division captured by historical maps.
Návaznosti
MUNI/A/0930/2018, interní kód MUNázev: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 7. 2021 06:47