SCHWARZL, Lena, Eva VETTER a Miroslav JANÍK. Schools as Linguistic Space: Multilingual Realities at Schools in Vienna and Brno. In Achilleas Kostoulas. Challenging Boundaries in Language Education. 1. vydání. Cham (Switzerland): Springer, 2019. s. 211-228. Second Language Learning and Teaching. ISBN 978-3-030-17056-1. doi:10.1007/978-3-030-17057-8_13.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Schools as Linguistic Space: Multilingual Realities at Schools in Vienna and Brno
Název česky Školy jako prostor jazyků: Monojazyčná realita na školách ve Vídni a v Brně
Autoři SCHWARZL, Lena (40 Rakousko), Eva VETTER (40 Rakousko) a Miroslav JANÍK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Cham (Switzerland), Challenging Boundaries in Language Education, od s. 211-228, 18 s. Second Language Learning and Teaching, 2019.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00110989
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-030-17056-1
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-17057-8_13
Klíčová slova česky Mnohojazyčnost;jazyková divezita;školní jazyková politika; jazyková biografie
Klíčová slova anglicky Multilingualism;language diversity;school-based language policy;language biography
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 25. 3. 2020 12:00.
Anotace
In this collaborative project involving different institutions in Vienna and Brno, six schools are studied regarding their positioning in the language policy context, focusing specifically on how the respective pupils perceive this positioning. Moreover, we aimed to gain insights into the makeup of the pupils’ linguistic repertoires and theways in which the schools deal with these different linguistic resources. Within the framework of this project, geographical borders were crossed, and institutional and methodological borders were overcome. The overcoming of institutional borders enabled us to consider a broad range of perspectives and the application of a multi-perspective approach further helped us to document the school as linguistic space in a more comprehensive way. In this contribution we focus on the analysis of policy documents and interviews with principals and the language portraits of pupils (including interviews) and do not fully explore data from linguistic land- and soundscaping and observations of classroom-education. The results show that language policy and linguistic regimes lead to similar realizations across geographical borders and that the uniformity—pluralism dichotomy is quite similarly present in schools. The monolingual norm still appears to be operative and pupils adapt to it.
Anotace česky
V tomto projektu, který zahrnuje různé instituce ve Vídni a v Brně, jsme se zaměřili na šest škol a sledovali jejich pozicování ve vztahu k jazykové politice se zvláštním zaměřením na to, jak žáci dané školy vnímají toto pozicování. Kromě toho jsme se nahlédli jazykový repertoárů žáků a na způsoby, v nichž školy řeší různé jazykové zdroje. V rámci tohoto projektu jsme překročili geografické, institucionální i metodologické hranice. Překonání institucionálních hranic nám umožnilo zahrnout širokou škálu perspektiv a uplatnění multimodálního nám dále pomohlo komplexně zachytit školu jako jazykový prostor. V tomto příspěvku se zaměřujeme na analýzu jazykově politických dokumentů, rozhovory s řediteli a na jazykové portréty žáků (včetně rozhovorů), avšak nezkoumáme data z linguistic landscaping a soundscaping, ani pozorování výuky ve třídě. Výsledky ukazují, že jazyková politika a jazykové režimy vedou k podobným realizacím napříč geografickými hranicemi a že dichotomie uniformita - pluralita je ve školách poměrně podobná. Monolingvní norma se zdá být stále přítomna a žáci se jí přizpůsobují.
Návaznosti
77p5, interní kód MUNázev: Škola jako prostor jazyků: mnohojazyčná realita na školách ve Vídni a v Brně
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, AKTION Česká republika - Rakousko (pouze vzdělávání)
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 17:08