FIALA, Jindřich, Pavlína KAŇOVÁ a Lucie KOTALOVÁ. Jak účinné jsou projekty prevence dětské obezity? Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 64, č. 6, s. 153-157. ISSN 1211-846X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak účinné jsou projekty prevence dětské obezity?
Název anglicky How effective are childhood obesity prevention projects?
Autoři FIALA, Jindřich (203 Česká republika, garant, domácí), Pavlína KAŇOVÁ (203 Česká republika) a Lucie KOTALOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Výživa a potraviny, Výživaservis s.r.o. 2019, 1211-846X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30308 Nutrition, Dietetics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/19:00108371
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky dětská nadváha; dětská obezita; prevence obezity; preventivní projekty; účinnost
Klíčová slova anglicky child overweight; child obesity; obesity prevention; prevention projects; effectiveness
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 1. 4. 2020 15:52.
Anotace
Cílem bylo zhodnocení účinnosti projektů proti dětské obezitě globálně, a přehled situace v ČR. Bylo vyhledáno 19 systematických přehledů a meta-analýz. Z 8 zaměřených na prevenci jich 5 shledalo projekty jako účinné, ze 7 zaměřených na terapii to byly 4, a ze 4 kombinovaných 2 hodnotily projekty jako účinné. I v případech účinných intervencí byla detekována vysoká míra heterogenity, vysoké riziko bias, a nízká kvalita důkazů. Jelikož české projekty nesplňují kritéria pro zařazení do meta-analýz, a často neobsahují ani výstupy, neobjevují se v publikačních databázích a je třeba použít obecné vyhledávání. Celkem se nám v ČR podařilo vyhledat 20 projektů. Pouze 2 obsahují jako výstup hmotnostní ukazatele a 2 alespoň hodnocení změn výživy. Většina projektů v ČR neobsahuje adekvátní hodnocení efektu.
Anotace anglicky
The aim was to evaluate globally the effectiveness of projects against childhood obesity, and to review the situation in the Czech Republic. 19 systematic reviews and meta-analyses were found. Of the 8 prevention reviews, 5 found the projects effective, of the 7 focused on therapy, they were 4, and out of the 4 combined, 2 evaluated the projects as effective. Even in cases of effective interventions, high heterogenity, risk of bias, and low quality of evidence were detected. Since Czech projects do not meet meta-analysis criteria, and often do not include outputs, they do not appear in the publication databases, and general searches need to be used. We managed to find 20 projects in the Czech Republic. Only 2 include weight indicators as output, and 2 at least nutritional change assessments. Most projects in the Czech Republic do not contain any adequate effect assessment.
Návaznosti
TL01000320, projekt VaVNázev: Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb
Investor: Technologická agentura ČR, ÉTA
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 22:42