MURAS, Adam. Vliv nových médií na mezikulturní přejímání obyčejových tradic. In Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv nových médií na mezikulturní přejímání obyčejových tradic
Název anglicky Influence of New media on intercultural exchange of folk customs
Autoři MURAS, Adam (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Program konference Informace o konferenci
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00111029
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky lidové obyčeje; festivity; globalizace; synkretismus
Klíčová slova anglicky folk customs; festivities; globalisation; syncretism
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 3. 3. 2020 14:15.
Anotace
V současné době jsme svědky překotného vývoje na poli přejímání obyčejových tradic napříč kulturami. Tento jev je ještě více akcelerován globalizačními tendencemi, působením marketingu a prostřednictvím nových médií. Předkládaný příspěvek se v obecné rovině věnuje analýze společných znaků, které jsou shodné pro všechny přejímané obyčejové tradice, také však názorně představuje ukázky festivit importovaných v posledních 30 letech do českého kulturního prostředí.
Anotace anglicky
We are currently experiencing a rapid development concerning adaptation of customary traditions across different cultures. This phenomenon is further accelerated by globalization, marketing and influence of the New Media. Presented contribution analyses the common features of different adopted traditions and illustrates examples of festivities imported into the Czech cultural space in the past 30 years.
Návaznosti
12-11475/2018-LK/ORNK, interní kód MUNázev: Životnost obyčejových tradic spojených s výročními ohni – návratný výzkum
Investor: Ministerstvo kultury ČR, Životnost obyčejových tradic spojených s výročními ohni – návratný výzkum
VytisknoutZobrazeno: 16. 4. 2024 18:51