HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Novice Teachers of English as a Foreign Language in the Czech Republic and their Drop-Out Intentions. Journal of Language and Cultural Education, Nitra: OZ SlovakEdu, 2019, roč. 7, č. 2, s. 51-77. ISSN 1339-4045. doi:10.2478/jolace-2019-0011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Novice Teachers of English as a Foreign Language in the Czech Republic and their Drop-Out Intentions
Název česky Začínající učitelé angličtiny jako cizího jazyka v České republice a jejich záměr odejít ze školy/ze školství
Autoři HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš KOHOUTEK.
Vydání Journal of Language and Cultural Education, Nitra, OZ SlovakEdu, 2019, 1339-4045.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.2478/jolace-2019-0011
Klíčová slova česky výuka angličtiny jako cizího jazyka;začínající učitelé; odchody ze školy či ze školství
Klíčová slova anglicky teaching English as a foreign language; novice teachers; drop-out
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Změněno: 15. 11. 2019 12:23.
Anotace
Problems with staffing play a crucial role among factors influencing the quality of English language teaching at Czech primary and lower secondary schools. Since 1990 the shortage of teachers of English as a foreign language has been repeatedly reported by the Czech School Inspectorate. The shortage is largely caused by the reluctance of English language teacher education study programme graduates to accept teaching positions at primary and lower secondary schools. A drop-out syndrome in the early stages of the teachers’ career is another factor that may contribute to the lack of teachers of English. Unfortunately, it has not been researched in the Czech Republic and it has not been systematically monitored by the state. In the research study focusing on novice teacher drop-out, conducted in 2015–2017, we deal with the process of socialisation of novice teachers in schools and with external factors that influence the socialisation and that can be seen as predictors of novice teachers’ decision to stay in their current school or leave either the school or the teaching profession. The current paper presents partial findings related to drop-out intentions of novice teachers of English as a foreign language in comparison with teachers of other subjects. Our findings indicate that drop-out intentions are more frequent in teachers of English as a foreign language than for other teachers and that teachers of English evaluate their cooperation with colleagues and leadership at their schools more critically than other teachers.
Anotace česky
Problémy s nedostatkem učitelů hrají klíčovou roli mezi faktory ovlivňujícími kvalitu výuky anglického jazyka na českých základních školách. Nedostatek učitelů angličtiny jako cizího jazyka od roku 1990 opakovaně reportuje Česká školní inspekce. Nedostatek je z velké části způsoben neochotou absolventů studijních programů učitelů anglického jazyka přijímat učitelské pozice na základních školách. Dalším faktorem, který může přispět k nedostatku učitelů angličtiny, jsou odchody učitelů ue školy či ze školství. Tyto odchody bohužel v České republice nebyly dosud zkoumány či sledovány státem garantovanými statistikami. Ve výzkumné studii zaměřené na odchody začínajících učitelů ze školy či školství, která byla realizována v letech 2015–2017, jsme se zabývali procesem socializace začínajících učitelů ve školách a vnějšími faktory, které ovlivňují socializaci a které lze považovat za prediktory rozhodnutí začínajících učitelů zůstat ve své současné škole nebo opustit školu nebo učitelskou profesi. Článek představuje dílčí zjištění související se záměry začínajících učitelů angličtiny jako cizího jazyka ve srovnání s učiteli jiných předmětů. Naše zjištění ukazují, že začínající učitelé angličtiny jako cizího jazyka chtějí odcházet ze školy častěji než jiní učitelé a že navíc učitelé angličtiny hodnotí svou spolupráci s kolegy a vedení na svých školách kritičtěji než ostatní učitelé.
Návaznosti
GA15-12956S, projekt VaVNázev: Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2019 08:44