BEJČEK, Josef. Snesitelná těžkost nebytí/bytí obchodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 100, s. 25-42. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Snesitelná těžkost nebytí/bytí obchodního práva
Název anglicky The bearable toughness of not-being/being of commercial law
Autoři BEJČEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2019, 1210-9126.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/19:00111446
Organizační jednotka Právnická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-S-2
Klíčová slova česky Obchodní právo; hospodářské právo; občanské právo; občanský zákoník; hospodářský zákoník; právní regulace obchodu a podnikání; některé obsahové a formální standardy výuky práva.
Klíčová slova anglicky Commercial law; socialist economic law; civil law; Civil Code; Economic Code; legal regulation of business and entrepreneurial activities; some conent-related and formal standards of legal studies .
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 26. 6. 2020 10:39.
Anotace
Obchodní právo bylo zbaveno v roce 2012 kodexové základny svého rozvoje, podobně jako hospodářské právo v roce 1991. O struktuře a obsahu výuky právních disciplín (a ani o členění na tzv. odvětví právní) ovšem formální právní prameny nerozhodují. Výuka moderního obchodního práva proto i dnes, po opuštění konceptu samostatného práva hospodářského, zahrnuje nejen příslušné segmenty soukromoprávní civilistiky, ale i věnuje se i základům veřejnoprávních regulatorních úprav vztahujících se k obchodu a podnikání. Obchody se tradičně chápou (a i vyučují) ve dvou smyslech: v užším, stavovském (subjektivním), jako právem regulovaný styk příslušníků stavu obchodnického, tedy těch, kterým právo přiznává status obchodníka (podnikatele). Druhé (objektivní) pojetí zdůrazňuje tzv. obchody, jakožto typické akty oběhu statků, k nimž dochází bez ohledu na osobní podnikatelský či nepodnikatelský status účastníků. Dílčí překrývání a doplňování s právem občanským zejména v oblasti sjednoceného práva závazkového je přínosem. Obecnějším požadavkům na nároky studia však ne vždy odpovídají některé kontroverzní okolnosti v článku vlídně kritizované.
Anotace anglicky
Commercial Law was deprived of its own Code in 2012, similarly as it happened to the Economic Law in 1991. Nevertheless, formal sources of law predetermine neither the structure and content of legal disciplines, nor the division of legal system into legal branches. Tuition of modern commercial law involves therefore even today, after quitting the „socialist“ concept of separate economic law, not only traditional segments of private (civil) law but basics of public law regulations related to business and entrepreneurship, too. Businesses are traditionally understood and tought in two meanings – both as subject-conditioned contact of entrepreneurs and as a typical exchange of goods regardless of entrepreneurial or non-entrepreneurial status of persons concerned. Partial overlapping of commercial and general civil laws and complementing each other is beneficial, especially in the field of recently unified law of obligations. General demanding study requirements do not always comply with several controversial circumstances we are facing in our universities nowadays; some of these factors are subject to benign criticism in the essay.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
12503-24765-1-PB.pdf   Verze souboru Georgala, P. 1. 4. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1583097/12503-24765-1-PB.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1583097/12503-24765-1-PB.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1583097/12503-24765-1-PB.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1583097/12503-24765-1-PB.pdf?info
Vloženo
St 1. 4. 2020 12:53, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., učo 1757
  • osoba RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., učo 1757
  • osoba RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Atributy
 

12503-24765-1-PB.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1583097/12503-24765-1-PB.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1583097/12503-24765-1-PB.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
375,6 KB
Hash md5
31be1803b64888fc25f7431ecddee5ac
Vloženo
St 1. 4. 2020 12:53

12503-24765-1-PB.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1583097/12503-24765-1-PB.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1583097/12503-24765-1-PB.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
64,2 KB
Hash md5
8c23278aa29b2df21e00be0bae301eeb
Vloženo
St 1. 4. 2020 12:56
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 7. 2. 2023 13:25