ZBÍRAL, David. Pokřtění ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.-14. století). 1. vyd. Praha: Argo, 2019. 504 s. ISBN 978-80-257-2807-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pokřtění ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.-14. století)
Název anglicky Baptized by Fire: Cathar Christianity in the Light of Sources (12th-14th Century)
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 504 s. 2019.
Nakladatel Argo
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00107816
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-257-2807-9
Klíčová slova anglicky Cathars; medieval heresy; biblical exegesis; theology; sources
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 11. 3. 2020 14:51.
Anotace
Kniha představuje původní přehled katarského křesťanství, následovaný českými překlady reprezentativního výběru nejdůležitějších pramenů. Přehled je založen na detailní práci s původními latinskými a okcitánskými prameny a věnuje se jak proměnlivým prvkům katarské náboženské kultury, tak jejím široce sdíleným součástem. Uvádí vývoj katarství jako náboženské kultury, jeho rituály, pravidla života, vývoj organizačních struktur, praktickou správu katarských skupin a bohatství katarských věr, chápaných nikoli jako striktní dogmatický systém, ale repertoár představ, které ovšem i přes svou variabilitu vykazují jisté společné tendence. V českém kontextu, ale původností studií o textech i na mezinárodním fóru, jde o mimořádné dílo, které může sloužit jako významná referenční příručka k poznání katarské náboženské kultury.
Anotace anglicky
This book presents an original overview of Cathar Christianity followed by Czech translations of a representative selection of the most important sources. The overview is based on close work with the original Latin and Occitan texts and pays just as much attention to variation within Cathar religious culture as to its widely shared components. It introduces the development of Catharism as a religious culture; its rituals; the rules of life; the development of organizational structures; the practical management of Cathar groups; and the richness of Cathar beliefs, understood not as a rigid dogmatic system but as a repertoire of representations which nonetheless display some central tendencies. In the Czech context, but due to the originality of the studies on particular sources also internationally, it is an exceptional work that can serve as a reference concerning Cathar religious culture.
Návaznosti
GAP401/12/0657, projekt VaVNázev: Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 19:59