OŠMERA, Radim. Jak v ústech dírku ucpati a při tom lépe mluviti aneb Metody fonologicko-fonetického výzkumu a praxe. In Doktorandská konference studentů Pedagogické fakulty MU. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak v ústech dírku ucpati a při tom lépe mluviti aneb Metody fonologicko-fonetického výzkumu a praxe.
Název česky Jak v ústech dírku ucpati a při tom lépe mluviti aneb Metody fonologicko-fonetického výzkumu a praxe.
Název anglicky Methodology of phonetic research
Autoři OŠMERA, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Doktorandská konference studentů Pedagogické fakulty MU, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky čeština pro cizince; čeština pro nerodilé mluvčí; fonetika; fonologie; výslovnost; zvuková stránka jazyka; nerodilý mluvčí;
Klíčová slova anglicky czech for foriegners; phonetics
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera, učo 75006. Změněno: 28. 2. 2020 13:36.
Anotace
Příspěvek se zaměřil na metodologii foneticko-fonologického výzkumu. Tuto metodologii pak aplikoval na vybraném jazykovém jevu nerodilých mluvčích a zakončil praktickou ukázkou nápravy výslovnostní chyby nerodilého mluvčího.
Anotace anglicky
The paper focused on the methodology of phonetic-phonological research. He then applied this methodology to a selected language phenomenon of non-native speakers and concluded with a practical demonstration of the correction of the pronunciation error of a non-native speaker.
Návaznosti
MUNI/A/1116/2018, interní kód MUNázev: Jazyková a literární komunikace II.
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 4. 2020 00:16