RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a demografické chování v Česku a na Slovensku v uplynulém čvrtstoletí. In Podoby slobody : 9. slovenské a české sociologické dni, medzinárodná konferencia november 2019, Kongresové centrum SAV, Smolenice. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnoty a demografické chování v Česku a na Slovensku v uplynulém čvrtstoletí
Název anglicky Values and demographic behaviour in Czechia and Slovakia since 1990
Autoři RABUŠIC, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Podoby slobody : 9. slovenské a české sociologické dni, medzinárodná konferencia november 2019, Kongresové centrum SAV, Smolenice, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00107864
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky hodnoty; demografické trendy; úhrnná prvnosňatečnost; úhrnná plodnost; Evropský výzkum hodnot; subjektivní zdraví; naděje dožití
Klíčová slova anglicky Values; demographic trends; total first marriage rate; total fertility rate;European values study; subjective health; life expectancy
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 16. 4. 2020 19:06.
Anotace
Příspěvek se zabývá vztahem hodnotových preferencí a demografického chování v Česku a na Slovensku v uplynulých 25 letech, tj. v době samostatné existence našich států. Vychází z teze, že hodnoty jsou principy, které řídí naše jednání, a zkoumáme, nakolik jsou hodnotové indikátory v souladu s reálným chováním. Činí tak prostřednictvím dvou druhů data. Hodnotové indikátory jsoun zachyceny díky datům z longitudinálního výzkumu European Values Study, data o reálném demografickém chování jsou z oficiálních demografických statistik. Analýza hodnot a chování je provedena na pozadí teorie druhé demografické transice a její součástí je také česko-slovenská komparace s implicitním předpokladem, že díky mohutnému (post)modernizačnímu vývoji v obou společnostech po roce 1993 budou hodnotové i demografické trendy v Česku a na Slovensku podobné.
Anotace anglicky
The paper deals with relation between value prefernces and demographic behaviour in Czechia and Slovakia during last 25 years. Its main hypothesis is that values are the guiding principles which determine behaviour of individuals.It is tested by comparing two longitudinal data source: vital statistics on nuptiality, fertility and life expectancy in the perid of 1991-2017 that are confronted with value indicators concerning the mentioned demographic phenomena - these data come from longitudinal sociological survey European values study covering period 1991-2017.The results show that there is an association between values and behaviour and that it goes in the assumed way.
Návaznosti
GA17-02022S, projekt VaVNázev: Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy (Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991-2017)
Investor: Grantová agentura ČR, Hodnotové změny v České republice z Evropské a světové perspectivy (Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991-2017)
VytisknoutZobrazeno: 4. 6. 2023 13:52