HORÁKOVÁ, Jana, Pavel SIKORA a Jakub BAJZÍK. Towards an Augmented Media Art Historiography : Utilization of Artificial Neural Networks in the Analysis and Mediation of the Content of Steina and Woody Vašulka Archive. In Artworks from the Digital Era in Galleries and Museums, 22.–23. 10. 2019, Brno. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Towards an Augmented Media Art Historiography : Utilization of Artificial Neural Networks in the Analysis and Mediation of the Content of Steina and Woody Vašulka Archive
Název česky K rozšířené historiografii mediálního umění : Využití umělých neuronových sítí při analýze a zprostředkování obsahu archivu Steina a Woody Vašulkových
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel SIKORA (203 Česká republika, domácí) a Jakub BAJZÍK (703 Slovensko, domácí).
Vydání Artworks from the Digital Era in Galleries and Museums, 22.–23. 10. 2019, Brno, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00108384
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky rozšířená realita; historie mediálního umění; umělé neuronové sítě; Woody a Steina Vašulkovi; umění videa
Klíčová slova anglicky augmented reality; media art historiography; artificial neural networks; Woody and Steina Vasulka; video art
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 20. 4. 2020 18:14.
Anotace
The paper presents the applied research project Media Art Live Archive: An Intelligent Interface for Interactive Mediation of Cultural Heritage supported by the Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR). It is conducted by scholars from Masaryk University and Brno University of Technology in coordination with these external partners: the Center for New Media Arts – Vašulka Kitchen Brno and the Brno House of Arts. The main goal of the project is to develop artificial neural networks capable of effectively enhancing and/or innovating research methods applied to early video art. In addition to the experimental testing of IT tools in the media arts historiography, our goal is to develop proper interfaces which can convey early video art poetics to a contemporary audience. This presentation will focus on the conceptual background and hypotheses determining the overall design of the research project. Answers to the following questions will be presented: What is the current situation regarding the preservation, archiving and mediation of media art? Can artificial neural networks serve as analytical tools applicable to new media art, especially video art? What known research methods do they simulate and what can they bring about from a methodological point of view? Partial knowledge and results of the research project will be presented.
Anotace česky
Příspěvek představuje projekt aplikovaného výzkumu Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). Výzkumný tým je tvořen odborníky z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně, externími partnery jsou: Centrem pro umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno a Dům umění města Brna. Hlavním cílem projektu je vývoj umělých neuronových sítí, které budou schopny efektivně posílit a / nebo inovovat výzkumné metody aplikované na rané umění videa. Kromě experimentálního testování IT nástrojů v historiografii mediálního umění je naším cílem vyvinout vhodná rozhraní, která mohou současnému publiku zprostředkovat poetiku videoartu. Prezentace se zaměřuje na konceptuální pozadí a hypotézy určující celkový design výzkumného projektu. Budou předloženy odpovědi na následující otázky: Jaká je současná situace v oblasti uchovávání, archivace a zprostředkování mediálního umění? Mohou umělé neuronové sítě sloužit jako analytické nástroje aplikovatelné na umění nových médií, zejména na videoart? Jaké známé výzkumné metody simulují a co mohou přinést z metodologického hlediska? Budou prezentovány dílčí znalosti a výsledky výzkumného projektu.
Návaznosti
TL02000270, projekt VaVNázev: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Akronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technologická agentura ČR, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 00:35