SLEPIČKOVÁ, Lenka, Karel PANČOCHA a Helena VAĎUROVÁ. Časný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s. r. o., 2019, roč. 20, č. 6, s. 330-334. ISSN 1213-0494.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Časný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD
Název anglicky Early Screening of Autism Spectrum Disorders in Pediatrician’s Offices
Autoři SLEPIČKOVÁ, Lenka (203 Česká republika), Karel PANČOCHA (203 Česká republika, garant, domácí) a Helena VAĎUROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Pediatrie pro praxi, Olomouc, Solen, s. r. o. 2019, 1213-0494.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Odkaz na časopis
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky poruchy autistického spektra; časný záchyt; zkušenosti dětských lékařů; včasná intervence
Klíčová slova anglicky autism spectrum disorders; screening; experiences of pediatricians; early intervention
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 2. 2021 09:35.
Anotace
Každý rok se u nás narodí okolo 1000 až 2000 dětí s poruchami autistického spektra (PAS). Včasná diagnostika je klíčovým faktorem, který umožňuje zahájit intenzivní časnou intervenci, která má výrazně pozitivní dopad na prognózu dítěte a kvalitu života jeho samotného, ale i celé jeho rodiny. V České republice došlo na konci roku 2016 k novelizaci vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, která zavedla jako součást všeobecné preventivní prohlídky v 18 měsících věku dítěte také provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky PAS. Dotazník MCHAT, který se při vyšetření používá, obsahuje 20 otázek zaměřených na psychomotorický vývoj dítěte, na které rodiče odpovídají ANO/NE. Na konci roku 2018 byl na vzorku 210 českých praktických lékařů pro děti a dorost proveden dotazníkový výzkum s cílem zjistit, zda a jakým způsobem lékaři ve svých ordinacích tento screening provádějí. Tři čtvrtiny praktických lékařů (74,7 %), uvedly, že včasný záchyt PAS provádějí. Činí tak nejčastěji prostřednictvím screeningového nástroje MCHAT nebo formou pohovoru s rodiči. Pokud praktičtí lékaři pro děti a dorost preventivní plošný screening autismu provádějí, poprvé nejčastěji ve věku 18 až 24 měsíců dítěte. Když lékař zjistí příznaky autismu u dítěte, nejčastěji odkáže rodiče na dětského psychiatra nebo klinického psychologa.
Anotace anglicky
About 1000–2000 children with Autism Spectrum Disorders (ASD) are born in the Czech Republic every year. Early diagnostics is a critical factor in initiating an early intensive intervention, which has a significant positive impact on the child‘s prognosis as well as the quality of life of the child and its family. At the end of 2016, Decree no. 70/2012 Coll., On Preventive Examinations, was amended. The general preventive examination at 18 months of age now includes an examination for early signs of ASD. The Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) is a psychological questionnaire used in the examination. It contains 20 YES/ NO questions on the psychomotor development of the child to be answered by the parents. At the end of 2018, we conducted a survey with a sample of 210 Czech pediatricians to see if and how general practitioners for children and adolescents perform the screening in their offices. Three-quarters of the practitioners (74.7%) said they were carrying out an early screening of ASD. Most often, they use the M-CHAT screening tool or a parent interview. Those practitioners who perform screening of autism, do it for the first time mostly at the age of 18-24 months of the child. If the pediatrician detects symptoms of autism in a child, he most often refers parents to a child psychiatrist or a clinical psychologist.
Návaznosti
MUNI/A/1529/2018, interní kód MUNázev: Výzkum životních zkušeností osob s neurovývojovým postižením a jejich rodin se zaměřením na kvalitu života (Akronym: NQOL)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 05:06