HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop‐out intentions. European Journal of Education, Chichester: John Wiley & Sons Lt, 2020. ISSN 0141-8211. doi:10.1111/ejed.12373.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Novice teachers in the Czech Republic and their drop‐out intentions
Název česky Začínající učitelé v České republice a jejich záměry odejít
Autoři HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK.
Vydání European Journal of Education, Chichester, John Wiley & Sons Lt, 2020, 0141-8211.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.975 v roce 2018
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1111/ejed.12373
Klíčová slova česky začínající učitel; dropout;profesní socializace; objektivní determinanty socializace
Klíčová slova anglicky novice teacher; dropout; professional socialisation; objective determinants of socialization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Změněno: 7. 1. 2020 20:18.
Anotace
The current paper presents the results of the first research study of drop‐out intentions of novice teachers in the Czech Republic. The study focuses on the reported satisfaction of novice teachers in primary and lower secondary schools with external factors that influence their socialisation and that can be seen as predictors of novice teachers' decision to stay in their current school. In the paper we present the results of quantitative research conducted in 2015–2017. Our main findings include the key significance of factors at the school level, especially the influence of school culture and climate, cooperation with colleagues and leadership. We conclude that in the Czech context teachers tend to stay in schools provided that they work in a well‐functioning school, with cooperative colleagues and good head teachers.
Anotace česky
Článek představuje výsledky první výzkumné studie o záměrech začínajících učitelů v České republice odejít ze školy/školství. Studie se zaměřuje na deklarovanou spokojenost začínajících učitelů na základních školách s vnějšími faktory, které ovlivňují jejich socializaci a které lze považovat za prediktory rozhodnutí začínajících učitelů zůstat ve své současné škole. V příspěvku prezentujeme výsledky kvantitativního výzkumu provedeného v letech 2015–2017. Naše hlavní zjištění zahrnují klíčový význam faktorů na školní úrovni, zejména vliv školní kultury a klimatu, spolupráce s kolegy a vedením školy. Došli jsme k závěru, že v českém kontextu mají učitelé tendenci zůstat ve školách za předpokladu, že pracují v dobře fungující škole, se spolupracujícími kolegy a dobrými řediteli.
Návaznosti
GA15-12956S, projekt VaVNázev: Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 2. 2020 23:23