SVAČINA, Karel. Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 188 s. EDIS: Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 20. ISBN 978-80-210-9340-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9340-2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic
Název česky Nejistá věčnost, nebo věčná nejistota? Spor o hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu v České republice
Autoři SVAČINA, Karel.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 188 s. EDIS: Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 20, 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Munishop
ISBN 978-80-210-9340-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-9340-2019
Štítky Munipress
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 20. 3. 2020 08:55.
Anotace
This book examines the controversy over the plans to construct a deep geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. Since the 1990s, state authorities have identified a number of locations as potentially suitable for the construction of the repository. However, the plans have met strong opposition from the affected municipalities, as well as from local and national NGOs. The controversy has lasted for almost two decades now, and arguably has not progressed much since the beginning. This book provides a detailed account of this controversy based on interviews with key actors, observations from public meetings and debates, policy documents, technical reports, and media coverage. With inspiration from literature from the field of science and technology studies (STS), the book analyses the controversy in terms of how risk and uncertainty are dealt with in the negotiations. Ultimately, the author suggests that a shift from a risk-based to an uncertainty-based perspective may offer a way out of the negotiation deadlock.
Anotace česky
Tato kniha se zabývá sporem o plány na výstavbu hlubinného úložiště pro vysoce radioaktivní odpad v České republice. Od 90. let státní orgány vytipovaly několik míst, která by pro výstavbu úložiště mohla být vhodná. Záměr se však setkal s trvalým odporem dotčených obcí i neziskových organizací. Spor trvá bezmála dvě desetiletí, a dá se říci, že zatím nedošlo k výraznému posunu. Kniha podrobně rozebírá dotyčný spor na základě analýzy rozhovorů s klíčovými aktéry, pozorování z jednání a debat, vládních dokumentů či technických zpráv. S pomocí literatury vědních studií kniha analyzuje spor z hlediska toho, jak se v něm zachází s nejistotou a rizikem, a argumentuje pro posun z perspektivy založené na riziku směrem k perspektivě založené na nejistotě, jež by mohla pomoci spor odblokovat.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 14:03