TUŠKOVÁ, Jana Marie. K popisu gramatické stránky proprií v češtině. In U. Bijak a kol. Onomastyka-Neohumanistyka-Nauki spoleczne. 1. vyd. Kraków: Polska Akademia Nauk – Instytut Jezyka Polskiego, 2018. s. 517-525, 9 s. ISBN 978-83-64007-48-4. doi:10.17651/ONOMAST2018.40.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K popisu gramatické stránky proprií v češtině
Název anglicky To the description of a grammatical aspect of proper nouns in Czech
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Kraków, Onomastyka-Neohumanistyka-Nauki spoleczne, od s. 517-525, 9 s. 2018.
Nakladatel Polska Akademia Nauk – Instytut Jezyka Polskiego
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00112756
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-83-64007-48-4
Doi http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST2018.40
Klíčová slova česky onomastická gramatika; gramatické vlastnosti proprií; morfologická stránka proprií; komunikační varianty
Klíčová slova anglicky onomastic grammar; grammatical features of proper names; morphological aspects of proper names; communication variations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 17. 3. 2020 16:57.
Anotace
Příspěvek shrnuje dosavadní vědecké přístupy k popisu gramatické stránky proprií v češtině s odkazem na již existující popisy obsažené v onomastických gramatikách některých evropských jazyků. Zabývá se otázkou vymezení obsahu gramatického popisu proprií v češtině a specifikuje ho zejména na problematice oikonym.
Anotace anglicky
The contribution summarizes approaches to the description of a grammatical aspect of proper nouns in Czech with a reference to already existing descriptions that are contained in onomastic grammars of some European languages. It deals with a content delimitation of a grammatical description of proper nouns in Czech and it specifies it by way of an example of oikonyms, in particular.
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 19:26