KRAJTL, Ondřej. Adventures of Shamrock : Mapping the Narrative Universe. In Philosophy and Cartography, Wroclaw, 4. - 8. 11. 2019. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adventures of Shamrock : Mapping the Narrative Universe
Název česky Dobrodružství Čtyřlístku : Mapování narativního univerza
Autoři KRAJTL, Ondřej (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Philosophy and Cartography, Wroclaw, 4. - 8. 11. 2019, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60205 Literary theory
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Program konference
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00112768
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Čtyřlístek; narativ; mapa; literární kartografie; komiks
Klíčová slova anglicky Shamrock; narrative; map; literary cartography; comics
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D., učo 179690. Změněno: 10. 2. 2020 18:30.
Anotace
For the most of the twentieth century comics has to challenge the accusation that his panels and fantastic or thrilling stories offer only a simply entertainment for a simple reader. Only in last few decades comics fans together with researchers and academics overcome apological thinking and writings about comics, and within visual communication they started to research comics with theories and methods from post-classical narratology (Barbara Postema, Karin Kukkonen, Kai Mikkonen) to psycholinguistic or neural responses (Cohn et al.). A lot of these researchers works with maps or diagrams in some way. Franco Moretti formulates the question what are maps good for and why. He clearly states: „Not that the map is itself an explanation, of course: but at least, it offers a model of the narrative universe which rearranges its components in a non-trivial way, and may bring some hidden patterns to the surface.“ (Moretti 2005: 53-54) This lecture wants to show that making maps and diagrams can help to better understand the fictional universe and narrative structures in one of the most famous and long published czech comics, Jaroslav Němeček’s Shamrock (orig. Čtyřlístek). The first story of four animal friends was published fifty years ago, and during the time this fictional world developed into a complicated and multi-layered text which requires the same reader’s competences as any other artistic text. The chosen material is also interesting from geographical point of view for the identification the fictional world in our reality: the city of Třeskoprsky, the Bezzub Castle and the lake of Blaťák are the city of Doksy, the Bezděz Castle and Mácha’s Lake, according to the author. With the right maps and diagrams, we can explore not only the stylization of the space, which Moretti connects with ideology, but also the changes of social, political and economical context and various uses of this pop cultural artifact.
Anotace česky
Většinu 20. století se komiks musel vypořádávat s obviněním, že nabízí prostou zábavu pro nenáročného čtenáře. Teprve v posledních dekádách milovníci komiksu i akademická obec překonali apologetické psaní o komiksu, a začali jej v rámci porozumění vizuální komunikaci zkoumat metodami od post-klasické naratologie (Postema, Mikkonen, Kukkonen) až po psycholingvistiku a neurální odezvy čtenářů (Cohn et al.). Řada těchto zkoumání pracuje právě s mapami či diagramy. Franco Moretti si klade ve své knize Grafy, mapy, stromy otázku, zda mohou být literární mapy skutečně užitečné – a k čemu. Tuto otázku zodpovídá kladně: „Mapy samy o sobě neobsahují nějaká východiska, ale když nic jiného, přinášejí alespoň určitý model narativního universa textu, který je schopen reorganizovat jednotlivé prvky a tím osvětlit případné, dosud skryté vzorce.“ Příspěvek se tedy pokusí ukázat, jak tvorba map a diagramů umožní lépe pochopit fikční svět a narativní struktury jednoho z nejznámějších a nejdéle vycházejících českých komiksů (letos uplynulo 50 let od vydání prvního příběhu), Čtyřlístku Jaroslava Němečka a Ljuby Štíplové. Zdánlivě prosté čtení pro děti a mládež se za padesát let, které letos uplynuly od vydání prvního dílu, vyvinulo v komplikovanou a mnohovrstevnatou strukturu, která vyžaduje stejné čtenářské kompetence jako kterýkoliv jiný umělecký druh. Zvolený materiál je kromě množství příběhů také zajímavý tím, že samotný autor ztotožnil fikční lokace – městečko Třeskoprsky a jezero Blaťák – s reálnou krajinou města Doksy a blízkého Máchova jezera. Vedle stylizace prostoru, kterou Moretti spojuje s ideologií, tak skrze mapy můžeme zkoumat také proměny sociálního, politického a ekonomického kontextu i různých způsobů užití popkulturního artefaktu.
Návaznosti
MUNI/A/1005/2018, interní kód MUNázev: Tvůrčí a estetické dovednosti a faktory jejich kultivace (Akronym: TED)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 22:02