PŘICHYSTAL, Antonín, Josef Jan KOVÁŘ, Martin KUČA a Kateřina FRIDRICHOVÁ. The jadeitite-omphacitite and nephrite axeheads in Europe. The case of the Czech Republic. In Rolf Glesser and Daniela Hofmann. Contacts, boundaries and innovation in the fifth millennium. Exploring developed Neolithic societies in central Europe and beyond. 1. vyd. Leiden: Institute für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Universität Hamburg, Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 2019. s. 289-304. Sidestone Press. ISBN 978-90-8890-714-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The jadeitite-omphacitite and nephrite axeheads in Europe. The case of the Czech Republic
Název česky Jadeititové-omfacititové a nefritové sekery v Evropě. Případ České republiky
Autoři PŘICHYSTAL, Antonín (203 Česká republika, garant, domácí), Josef Jan KOVÁŘ (203 Česká republika), Martin KUČA (203 Česká republika) a Kateřina FRIDRICHOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Leiden, Contacts, boundaries and innovation in the fifth millennium. Exploring developed Neolithic societies in central Europe and beyond, od s. 289-304, 16 s. Sidestone Press, 2019.
Nakladatel Institute für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Universität Hamburg, Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00112890
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-90-8890-714-2
Klíčová slova česky jadeitit; omfacitit; nefrit; Neolit; Česká republika
Klíčová slova anglicky jadeitite; omphacitite; nephrite; Neolithic; Czech Republic
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., učo 334. Změněno: 5. 2. 2020 17:04.
Anotace
Polished stone tools made of jadeitite-omphacitite and n představují pravděpodobněephrite represent probably the most prestigious goods of the European Neolithic before the spread of copper artefacts. This extraordinary status was derived from the high quality of both the stone raw materials and their unique appearance and rare occurrence. Today, thanks to extensive pan-European research and important finds from the last decades, we have a lot of information about jadeitite-omphacite tools in prehistoric Europe. They originate in the western Alps (in the first place from the Mont Viso Massif, Piemonte, NW Italy) and they are disseminated over an impressive distance of about 1500 km. The second group of these prestige artefacts, nephrite axeheads, played an important social and economic role in different parts of Europe, e.g. the Balkan Peninsula, Switzerland and the eastern part of central Europe. In this region, especially in the present-day Czech Republic, there is a significant difference in the distribution of these artefacts between Bohemia in the west and Moravia in the east of the Czech Republic.
Anotace česky
Broušené nástroje z jadeititu-omfacititu a nefritu představují pravděpodobně nejprestižnější zboží evropského neolitu před rozšířením měděných artefaktů. Jejich speciální postavení bylo odvozeno z vysoké kvality obou surovin, jejich unikátního vzhledu a vzácného výskytu surovin. Dnes, díky rozsáhlému celoevropskému výzkumu a důležitým nálezům v posledních desetiletích máme spoustu informací o jadeitit-omfacititových nástrojích v pravěké Evropě. Pocházejí ze Západních Alp, na prvém místě z masivu Monte Viso (Piemonte, sz. Itálie) a jsou rozšířeny na rozsáhlém území o průměru 1500 km. Druhá skupina těchto prestižních artefaktů, nefritové sekery, hrála významnou sociální a ekonomickou roli v různých částech Evropy, např.na Balkánu, ve Švýcarsku nebo ve východní části střední Evropy. V České republice je významný rozdíl v rozšíření těchto artefaktů ve východní moravské a západní české části.
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2022 07:52