TOMAŠTÍK, Eduard. Eine Sonde ins Repertoire des Musikarchivs in Kremsier vom Standpunkt eines Dirigenten. In Kateřina Fajtlová. Musikarchiv Kremsier I die musiksammlung des bischofs Karl von Liechtenstein - Castelcorno. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2018. s. 54-63. ISBN 978-80-88103-41-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Eine Sonde ins Repertoire des Musikarchivs in Kremsier vom Standpunkt eines Dirigenten
Název česky Sonda do repertoáru kroměřížského hudebního archivu z pohledu dirigenta
Název anglicky Probe into repertoire of Kroměříž music archive from conductor's perspective
Autoři TOMAŠTÍK, Eduard (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Olomouc, Musikarchiv Kremsier I die musiksammlung des bischofs Karl von Liechtenstein - Castelcorno, od s. 54-63, 10 s. 2018.
Nakladatel Muzeum umění Olomouc
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00113173
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-88103-41-7
Klíčová slova česky Barokní hudba; Kroměřížská hudební sbírka; biskup Karel Lichtenstein Castelcorno; 17 století; Pavel Josef Vejvanovský; skladatelé vídeňského císařského dvora.
Klíčová slova anglicky Baroque music; kroměříž music collection; bishop Karel Liechtenstein Castelcorno; 17 centuries; music collection; Pavel Josef Vejvanovský; Composers of the Vienna Imperial Court.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D., učo 167868. Změněno: 9. 3. 2020 15:24.
Anotace
Der Beitrag befasst sich mit Tracks, die in der musikalischen Sammlung des Olmütz-Bischofs Karl von Liechtenstein - Castelcorno aus dem 17. Jahrhundert gespeichert sind. Der Autor reflektiert einige der Stücke der Sammlung, die er die Gelegenheit hatte, gemeinsam zu laufen. Es beschreibt auch die Besonderheiten und Attraktionen dieses unbekannten Barockrepertoires aus der Perspektive der Dirigenten-Praxis. Die Veröffentlichung wurde gleichzeitig in der tschechischen Sprache veröffentlicht - ISBN 978-80-88103-40-0.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá skladbami, které jsou uloženy v hudební sbírce olomouckého biskupa Karla Leichtensteina - Castelcorno z 17. století. Autor se zamýšlí nad některými skladbami sbírky, které měl možnost provozovat koncertně. Popisuje také zvláštnosti a zajímavosti tohoto neznámého barokního repertoáru z pohledu dirigentské praxe. Publikace vyšla současně i v české jazykové verzi - ISBN 978-80-88103-40-0.
Anotace anglicky
The post deals with tracks that are stored in the musical collection of the Olomouc bishop Karl Leichtenstein - Castelcorno from the 17th century. The author reflects on some of the collection's tracks, which he had the opportunity to run in concert. It also describes the peculiarities and attractions of this unknown Baroque repertoire from the perspective of conductor practice. The publication was published simultaneously in the Czech language version - ISBN 978-80-88103-40-0.
VytisknoutZobrazeno: 21. 9. 2021 14:23