VEŘMIŘOVSKÝ, Adam. Kritické myšlení. Workshop pro učitele českého jazyka a literatury základních škol. (Critical Thinking. Workshop for teachers of Czech language and literature at primary schools.). In Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kritické myšlení. Workshop pro učitele českého jazyka a literatury základních škol.
Name (in English) Critical Thinking. Workshop for teachers of Czech language and literature at primary schools.
Authors VEŘMIŘOVSKÝ, Adam.
Edition Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kritické myšlení, český jazyk, sloh, literatura, didaktika, čtenářská gramotnost
Keywords in English critical thinking, Czech language, style, literature, didactics, reading literacy
Changed by Changed by: Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D., učo 66500. Changed: 31. 3. 2020 23:33.
Abstract
Semináře kritického myšlení se zaměřovaly na rozvoj dovedností současných aktivních učitelů českého jazyka předávat tyto schopnosti a dovednosti svým žákům. Učitelé si metody kritického myšlení osvojovali zážitkovou metodou, ze semináře získali konkrétní materiály, které mohou využít v praxi, a byli také seznámeni s možnostmi, jak v tomto směru využít výstupy v RVP.
Abstract (in English)
The critical thinking seminars focused on developing the skills of current active Czech language teachers to pass on these skills and abilities to their pupils. The teachers learned the methods of critical thinking by the experiential method, gained specific materials from the seminar, which they can use in practice, and were also acquainted with the possibilities how to use so called RVP outputs in this respect.
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 09:54