TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie (Fundamentals of medical chemistry and biochemistry). 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 212 pp. ISBN 978-80-210-6973-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy lékařské chemie a biochemie
Name in Czech Základy lékařské chemie a biochemie
Name (in English) Fundamentals of medical chemistry and biochemistry
Authors TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ and Eva TÁBORSKÁ.
Edition 4. dotisk 1. vyd. Brno, 212 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-6973-2
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 5/3/2020 10:50.
Abstract
Učební text shrnuje vybrané poznatky ze základů chemie a biochemie a je určený pro jednosemestrový kurz. Výběr a výklad předkládaných témat je koncipován s ohledem na základní procesy a přeměny sloučenin probíhající v lidském organismu. Znalost uváděných faktů a zákonitostí je nezbytným předpokladem pro porozumění metabolickým procesům na buněčné a meziorgánové úrovni, které budou náplní předmětu Biochemie v oborech Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Výživa člověka a Zdravotní laborant. Znalost faktů je rovněž důležitá z hlediska pochopení mnohých dějů a zákonitostí v navazujících předmětech, jako je fyziologie a patofyziologie člověka, farmakologie, klinická biochemie a další. Učební text je doporučen jako výchozí zdroj informací pro samostudium a pro rychlé oživení poznatků, které souvisejí s řadou dějů probíhajících na molekulární úrovni v lidském těle.
Abstract (in English)
The text has been created and designed for one-semester English program of General medicine and Dentistry studies in the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno. The selection of topics emphasizes the biochemical processes and the metabolic conversions of compounds occurring in the human body. The text describes the most important biomolecules in the human tissues (saccharides, lipids, amino acids, proteins, nucleic acids), however, it also comprises essential facts from general chemistry (energy, equilibrium, kinetics, acids and bases, redox reactions, solutions, etc.), summarizes biologically important elements (macroelements, microelements), and treats main groups of organic compounds (alcohols, aldehydes, amines, carboxylic acids, heterocycles, etc.). Some special topics are also included like colloidal solutions, dispersions, osmotic pressure, Latin nomenclature, steroids, terpenes, glycoproteins, vitamins, selected toxic substances.
PrintDisplayed: 20/1/2021 02:31