GOLDBERGER, Maria, Miroslav JANÍK a Jinjin LU. Ziele der Sprachenpolitik und ideologische Konflikte – ein Vergleich. In 45. Österreichische Linguistiktagung. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ziele der Sprachenpolitik und ideologische Konflikte – ein Vergleich
Název česky Cíle jazykové politiky a ideologické konflikty - srovnání
Název anglicky Language policy goals and ideological conflicts - a comparison
Autoři GOLDBERGER, Maria (40 Rakousko, garant, domácí), Miroslav JANÍK (203 Česká republika, domácí) a Jinjin LU (156 Čína, domácí).
Vydání 45. Österreichische Linguistiktagung, 2019.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00108196
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky jazyková politika;ideologické konflikty;curikulum;diskurzivní analýza
Klíčová slova anglicky language policy;ideological conflicts;curriculum;discourse analysis
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., učo 183873. Změněno: 25. 3. 2020 11:02.
Anotace
Der Beitrag fokussiert auf die Identifizierung ideologischer Konflikte in curricularen Dokumenten in Bezug auf Sprachen in drei Ländern: Tschechische Republik, Österreich und China. Die Sprachenpolitik wird in unserem Beitrag aus der Perspektive der „Sprache als Ressource“ untersucht, es werden dabei vor allem die Sprachsteuerung und Sprachwahl unter möglichen Alternativen hinterfragt. Als Forschungsmethode wurde Diskursanalyse verwendet, die uns erlaubt, Konflikte in den ausgewählten curricularen Dokumenten aller drei Länder die Positionen der Sprachenpolitik gegenüber den Sprachen sichtbar zu machen. Die Ergebnisse zeigen nämlich – überraschenderweise –, dass die Sprachenpolitik in diesen drei Ländern trotz deklarierter Anerkennung von sprachlicher Diversität zur Homogenisierung des sprachlichen repertiores der Schüler/innen führt und durch klare Trennung von Sprachen und durch Definieren ihrer Funktionen soll die Verwendung von Sprachen in den Schulen kontrollierbar gemacht werden.
Anotace česky
Prezentace byla zaměřena na identifikaci ideologických konfliktů v kurikulárních dokumentech ve vztahu k jazykům ve třech zemích: Česká republika, Rakousko a Čína. V našem příspěvku je jazyková politika zkoumána z pohledu „jazyka jako zdroje“. Zkoumá se především kontrola jazyka a výběr jazyka. Jako metoda analýzy byla použita diskurzivní analýzy, která nám umožňuje nahlédnout konflikty ve vybraných kurikulárních dokumentech všech tří zemí a jak se pozicuje jazyková politika vůči jazykům. Výsledky ukazují - překvapivě -, že jazyková politika v těchto třech zemích, navzdory deklarovanému uznání jazykové rozmanitosti, vede k homogenizaci jazykových repertoár žáků a oddělování jazyků a definování jejich funkcí k tomu, aby mohly být jazyky používány a byly kontrolovatelné.
Anotace anglicky
The presentation focused on the identification of ideological conflicts in curricular documents in relation to languages in three countries: Czech Republic, Austria and China. In our contribution, language policy is examined from the perspective of "language as a resource". Above all, language control and language selection among possible alternatives are examined. Discourse analysis was used as a research method, which allows us to visualize conflicts in the selected curricular documents of all three countries, the positions of language policy towards languages. The results show - surprisingly - that language policy in these three countries, despite the declared recognition of linguistic diversity, leads to the homogenization of the linguistic repertiores of the pupils, and by clearly separating languages and defining their functions, the language should be used in schools be made controllable.
Návaznosti
GA19-12624S, projekt VaVNázev: Škola jako mnohojazyčný prostor? Prozkoumávání lingvistické reality na českých městských školách (MultiSpace)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 15. 10. 2021 23:17