KLEINER, Jan, Natálie ZELINKOVÁ a Matyáš BAJER. Tanky 3. a 4. generace a jejich místo v moderních konfliktech. Vojenské Rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2019, roč. 28, č. 2, s. 50-66. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.28.2019.02.050-066.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tanky 3. a 4. generace a jejich místo v moderních konfliktech
Název anglicky The Third and Fourth Generation Tanks And Their Role In Modern Warfare
Autoři KLEINER, Jan, Natálie ZELINKOVÁ a Matyáš BAJER.
Vydání Vojenské Rozhledy, Praha, Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2019, 1210-3292.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW článek - open access
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.3849/2336-2995.28.2019.02.050-066
UT WoS 000610605800004
Klíčová slova česky Modernizace tanků; protitankové zbraně; USA; Ruská federace
Klíčová slova anglicky Third and Fourth Generation Tanks; Modern Anti-Tank Weapons; USA; Russia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 25. 2. 2021 09:30.
Anotace
Tanky s protitankovými zbraněmi v modernizovaných a inovovaných typech budeme potkávat na bojišti v horizontu příštích nejméně 20 let k eliminaci obrněných cílů a živé síly nepřítele, a to za využití chytré munice. Postupující elektronizace a digitalizace tanků umožňuje lepší přehled o bojišti a součinnost s ostatními prvky bojových uskupení. K ochraně osádky byla vyvinuta aktivní ochrana – reaktivní pancíř, zbraňové systémy ničící protitankové řízené střely ještě za letu a kompozitní pancíře. Vytvořením bezpečného perimetru s aktivní obranou jsou tanky schopny protitankovým zbraním odolat. Přesto USA hledá náhradu za tanky 3. generace Abrams ve strojích bez osádky, avšak Ruská federace konvenční tank s osádkou posiluje moderními technologiemi. Přílišná elektronizace, např. tanku 4. generace Armata, nemusí být vzhledem automatickému nabíjení vždy prospěšná.
Anotace anglicky
Tanks and anti-tank weapons in modernized and innovated forms will still appear on battlefields in the next 20 years to eliminate armoured targets and personnel with the usage of precision-guided munition. The progress of electronation and digitalization of tanks allows better situation awareness on the battlefield and cooperation with other military assets. An active protection measures were introduced to protect the crew such as reactive armour, active defence weapon systems and composite armour. By establishing a safe perimeter with active defence systems, tanks can sustain the incoming anti-tank weapons. Hence is the U.S. Army currently looking for a replacement of 3rd generation Abrams tanks. The U.S. Army is considering in this case unmanned vehicle as well. The Russian Federation on the other hand enhances conventional tank scheme with modern technologies. Far too much electronation does not have to be necessarily due to the automatic loading mechanism always a step forward.
VytisknoutZobrazeno: 23. 2. 2024 00:39