HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK, Filip JOHÁNEK, Jakub BAJZÍK a Pavel SIKORA. Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9376-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019
Název česky Praktická teorie mediálního umění. Prezentace TIM na festivalu Ars Electronica v roce 2019
Autoři HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK, Filip JOHÁNEK, Jakub BAJZÍK a Pavel SIKORA.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 76 s. 2019.
Nakladatel Masaryk University Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-9376-8
Klíčová slova česky Teorie interaktivních médií, festival Ars Electronica, teorie mediálního umění; softwarové umění; počítačem generované umění; remake; polní záznam; virtuální realita ; strojové učení
Klíčová slova anglicky Theory of Interactive Media; Ars Electronica festival ; media art theory ; software art ; computer generated art ; remake ; field recording ; virtual reality ; machine learning
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 30. 4. 2020 12:14.
Anotace
Catalog of the Hands-on Media Art Theory exhibition, which presented educational and research projects of the Theory of Interactive Media study program at the Ars Electronica festival in Linz, Austria in 2019. The exhibition showed both creative works of students made within the subjects taught in the Theory of Interactive Media study program and two research projects that go beyond the territories and methods of traditionally understood arts sciences towards curatorial and innovative use of the potential of new media as instruments of research.
Anotace česky
Katalog výstavy Hands-on Media Art Theory, která představila vzdělávací a výzkumné projekty studijního programu Teorie interaktivních médií na mezinárodním festivalu Ars Electronica v rakouském Linci v roce 2019. Na výstavě byla prezentována jednak kreativní díla studentů vytvořená v rámci předmětů vyučovaných ve studijním  programu Teorie interaktivních médií a také dva výzkumné projekty, které přesahují teritorium a metody tradičně chápaných věd o umění směrem ke kurátorství a inovativnímu využívání potenciálu nových médií jako nástrojů uměnovědného výzkumu.
Návaznosti
MUNI/A/0907/2017, interní kód MUNázev: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část V.
Investor: Masarykova univerzita, Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část V., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
TL02000270, projekt VaVNázev: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Akronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technologická agentura ČR, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 02:14