SYCHRA REUCCI, Tullia a Karel PANČOCHA. Využití aplikované behaviorální analýzy při snižování výskytu chování spojeného s Pika syndromem u dítěte s poruchou autistického spektra. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 1, s. 56-64. ISSN 2585-7363.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití aplikované behaviorální analýzy při snižování výskytu chování spojeného s Pika syndromem u dítěte s poruchou autistického spektra
Název anglicky Use of Applied Behavior Analysis for Reduction of Behaviors Associated with PICA Syndrome in a Child with Autism Spectrum Disorder
Autoři SYCHRA REUCCI, Tullia (203 Česká republika, domácí) a Karel PANČOCHA (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 2585-7363.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Archiv časopisu UNIPO
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky poruchy autistického spektra; problémové chování; PIKA syndrom; behaviorální intervence; aplikovaná behaviorální analýza
Klíčová slova anglicky autism spectrum disorder; problem behavior; PICA; behavioral intervention; applied behavior analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 24. 3. 2021 13:16.
Anotace
Lidé s poruchou autistického spektra nebo s omezeným repertoárem dovedností často vykazují specifické problémové chování, mezi něž patří i syndrom PIKA (jedení nejedlých předmětů). Toto chování snižuje kvalitu života jedince a v některých případech může být i zdravotně rizikové či život ohrožující. Cílem výzkumu bylo pomocí zvolených metod a technik užívaných v rámci aplikované behaviorální analýzy snížit problémové chování u dítěte s poruchou autistického spektra a pomocí vizuální analýzy dat ověřit účinnost intervence. Mezi zvolené techniky patřil time-out, tedy odnětí předmětu/aktivity po stanovený čas, a diferencované posilování alternativního chování (DRA), tedy funkční komunikace a hry. Díky zvolené metodice designu s jedním subjektem bylo možné stanovit úspěšnost intervence u konkrétního dítěte. Volba reverzního designu (reversal design) pak umožnila s velkou pravděpodobností potvrdit vliv nezávislé proměnné na změnu v chování. Intervence u dítěte snížila frekvenci problémového chování a jeví se jako úspěšná.
Anotace anglicky
People with autism spectrum disorder or with limited repertoire of skills often display problem behavior such as PICA (eating inedible objects). This behavior not only lowers the overall quality of life, but it can be harmful or even life threatening. The aim of this paper was to decrease this problem behavior and to evaluate the effectiveness of the intervention with the use of visual data analysis. The techniques used were time-out (removal of a preferred activity or item for a set time) and differential reinforcement of alternative behavior (DRA), where the alternative behavior was represented by functional communication and play. Single-subject experimental design was used to determine the effectiveness of the intervention with a specific child. The reversal design, which was used in this study, can provide important information about the effects of independent variable on the change in the target behavior. The intervention has proven to be effective as the problem behavior of the child decreased rapidly after its commencement.
Návaznosti
MUNI/A/1445/2019, interní kód MUNázev: Výzkum behaviorálních přístupů v učení u dětí s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 00:43