POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10, č. 20, s. 41-63. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2019-2-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Legitimita automatizovaného zpracování judikatury
Název anglicky Legitimacy of automated processing of case-law
Autoři POLČÁK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita, 2019, 1804-5383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/19:00114131
Organizační jednotka Právnická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/RPT2019-2-2
Klíčová slova anglicky legal informatics; case-law
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 29. 3. 2021 14:49.
Anotace
Moderní metody zpracování velkých datových souborů umožňují mimo jiné provádět i detailní a sofistikované analýzy judikatury. Vedle základních vzájemných vazeb a odkazů lze analyzovat v prakticky neomezeném rozsahu i nejrůznější formální a obsahové aspekty soudních rozhodnutí v libovolně širokých souvislostech. Tento příspěvek se v kontextu aktuálního vývoje příslušných technologií zabývá informační kvalitou soudního rozhodnutí a jejím vztahem k informačním efektům užití judikatury v kontinentálně evropské právní kultuře. V diskusní části tohoto příspěvku pak je argumentována legitimita restriktivního regulatorního přístupu k analytickým nástrojům, jejichž užití by mohlo vést k omezení nezávislosti soudce.
Anotace anglicky
Big data technologies allow for detailed and sophisticated analyses of case-law. Besides basic mutual relations or links, it is also possible to analyse various formal and material aspects of court decisions in unprecedented range and depth. This paper aims at discussing, in the context of current technological developments, information properties of court decisions and their relations to information effects of case-law in continental European legal culture. Consequently, the text argues in favour of legitimacy of restrictive regulatory approaches to analytical tools that might lead to limitations of judicial independence.
Návaznosti
GA17-20645S, projekt VaVNázev: Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury
Investor: Grantová agentura ČR, Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 05:51