RÖDEROVÁ, Petra. Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.) (A special educational approach to Diagnostics of vision loss and visual perception deficits. Methodical texts for the MUNI 4.0 project). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 54 pp. ISBN 978-80-210-9590-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)
Name in Czech Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)
Name (in English) A special educational approach to Diagnostics of vision loss and visual perception deficits. Methodical texts for the MUNI 4.0 project
Authors RÖDEROVÁ, Petra.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 54 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-9590-8
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 8/7/2020 14:46.
Abstract
Text seznamuje čtenáře s diagnostikou zrakových obtíží a zrakového postižení. V první části je pozornost zaměřena na klasifikaci a symptomatologii zrakového postižení, dále pak na funkční vyšetření zraku. Specifika diagnostiky postižení zraku jsou popsána také z hlediska kompetencí odborníků, podpory a intervence u žáků.
Abstract (in English)
The text acquaints the reader with the diagnostics of visual problems and visual impairment. The first part focuses on the classification and symptomatology of visual impairment, as well as on functional vision assessment. The specifics of diagnostics of visual impairments are also described in terms of specialist´s competences, support and intervention in pupils.
PrintDisplayed: 15/7/2024 02:11