ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Miroslav JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST. Teachers' gaze over space and time in a real-world classroom. Journal of Eye Movement Research. IFFWIL, Switzerland: INT GROUP EYE MOVEMENT RESEARCH, 2020, roč. 13, č. 4, s. 1-20. ISSN 1995-8692. doi:10.16910/jemr.13.4.1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teachers' gaze over space and time in a real-world classroom
Autoři ŠMIDEKOVÁ, Zuzana (703 Slovensko, garant, domácí), Miroslav JANÍK (203 Česká republika, domácí), Eva MINAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST (752 Švédsko).
Vydání Journal of Eye Movement Research, IFFWIL, Switzerland, INT GROUP EYE MOVEMENT RESEARCH, 2020, 1995-8692.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.404 v roce 2019
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.16910/jemr.13.4.1
UT WoS 000580451400001
Klíčová slova anglicky eye movements; eye tracking; attention; region of interest; individual differences; gaze
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 1. 4. 2021 14:44.
Anotace
Reading students’ faces and their body language, checking their worksheets, and keeping eye contact is a key trait of teacher competence. The new technology of mobile eye-tracking provides researchers with possibilities to explore teaching from the viewpoint of teacher gaze, but also introduces many new method questions. This study had the primary aim to investigate teachers’ attention distribution over space: the number and durations of several types of their gazes, and how their gaze depends on the factors of students’ gender, achievement, and position in the classroom. Results show that teacher’ gaze was distributed unevenly across both space and time. Teachers looked at the most-watched students 3-8 times more often than at the least-watched ones. Students sitting in the first row and the middle section received significantly more gaze than those sitting outside this zone. All three teachers made more single gaze visits, looking at the students but making no eye contact, than mutual gazes or student material gazes. The three teachers’ gaze distribution also varied substantially from lesson to lesson. Our results are important for understanding teacher behavior in real classrooms, but also point to the relevance of appropriate method design in future classroom studies with eye-tracking.
Anotace česky
Sledování tváří žáků a jejich řeči těla, kontrola jejich pracovních listů a udržování očního kontaktu je klíčovým rysem kompetencí učitele. Za klíčovými rysy kompetencí učitele lze považovat sledování tváří s řeči těla žáků, kontrola pracovních materiálů a udržování očního kontaktu. Nová technologie mobilního sledování očích pohybů poskytuje výzkumníkům možnosti prozkoumat výuku z pohledu učitele, ale také přináší mnoho nových metodologických otázek. Tato studie měla za cíl prozkoumat distribuce pozornosti učitelů: počet a délku pohledů na žáky či závislost pohledu na pohlaví žáků, na školních výsledcích a na uspořádání třídy. Výsledky ukazují, že pohled učitele byl rozložen nerovnoměrně v prostoru i čase. Učitelé se na nejsledovanější žáky dívali 3–8krát častěji než na nejméně sledované žáky. Žáci, kteří seděli v první řadě a ve střední části, dostávali výrazně větší pozornosti než ti, kteří seděli mimo tuto zónu. Všichni tři učitelé uskutečnili více jednorázových pohledů, pokud se dívali na studenty, ale nebyl patrný žádný oční kontakt, při vzájemném pohledu nebo pohledu na výukový materiál. Rozložení pohledu tří učitelů se také lišilo napříč hodinami. Výsledky jsou cenné pro pochopení chování učitelů v reálných třídách, ale také poukazují na význam výběru vhodného designu ve výzkumu sledování očního pohybu.
Návaznosti
GA17-15467S, projekt VaVNázev: Profesní vidění učitelů anglického jazyka v/po akci v komunikačních aktivitách perspektivou eye trackingu
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 4. 2021 08:13